भिवाची कहाणी - भाग 4

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,482
Reaction score
651
Points
113
Age
37
//8coins.ru Marathi Sex Stories भिवा हा अनाथ कोवळा तरुण सुलतानाच्या जनानखान्यात कैदी आहे. सुलतानाच्या नकळत त्याच्या लाडक्या बेगमने त्याला तिचा गुलाम केला आहे. बेगमेच्या शयनकक्षेत तो तिच्या व तिच्या दासीसमोर नग्नावस्थेत उभा आहे. पुढे काय होते? वाचा...

भिवाची नजर मागे वळली. राणीच्या दासीनेही तिच्या अंगावरचे कपडे काढले होते. ती राणीच्या शेजारी उभी राहिली तसे त्याला दोघींच्या रुपातला फरक दिसु लागला. त्याच्या गावातल्या बायकांप्रमाणेच दासीचा रंग सावळा असला तरी ती त्याच्या गावातल्या कुठल्याही स्त्रियांपेक्षा सुंदर भासली. अर्थात तिच्या शेजारच्या राणीच्यासमोर तिची सुंदरता अगदीच फिकी होती व ती राणीला दासी म्हणुनच शोभत होती.

दासी राणीपेक्षा बुटकी होती. राणीच्याच वयाच्या त्या दासीचे स्तन राणीच्या मोठ्या स्तानाच्या मानाने बरेच लहान होते. मात्र तिचे ढुंगण राणीपेक्षा जास्त फुगलेले व म‌ऊ वाटत होते. तिच्या मांड्याही राणीपेक्षा जाड्या होत्या व मांड्यामधे केस होते. भिवाला त्याच्या बुल्ल्यावर ये‌उ लागलेल्या केसासारखेच, पण खुपच जास्त!

एक सुंदर व दुसरी अतीसुंदर स्त्री भिवाला त्याचे नग्न सौंदर्य दाखवत त्याच्यासमोर त्यांचा खजीना उधळत उभ्या राहिल्या. भिवाच्या शरीरातुन परत एकदा एक शिरशिरी गेली. व त्याचा बुल्ला आणखी कडक झाला म्हणुन त्याने त्याचा हात बुल्ल्यावर नेला. तिकडे हात चोळत तो तिथल्या वेदना कमी करायचा प्रयत्न करु लागला. त्या दोघींकडे पहाताना त्याच्या घशात एक मोठा आवंढा येवुन तेथे अडकला. त्याच्या घशाला कोरड पडल्यासारखे झाले.

त्या चतुर दासीने ते जणु ओळखले व पलंगाच्या शेजारील तिनपा‌ईवर ठेवलेल्या सुर‌ईतले द्राक्षाचा रस तिने चषकात ओतले. एक बेगमेला दिला व दुसरा भिवाच्या समोर केला व एक स्वतः घेतला. भिवाने पटकन तो पेला घशात रिकामा केला. दासीने न विचारता त्याला दुसरा पेला भरला. तोही त्याने गटकन रिकामा केला.

भिवाला आता छान वाटत होते. त्याचे शरीर गरम होवुन जणु पिसासारखे हलके झल्यासारखे वाटुन त्याला धीर ये‌ऊ लागला. त्याच्या लिंगात होणारा रक्त प्रवाह वाढला व त्याचा बुल्ल्याची ताठरता वाढली. इतकी की बुल्ल्याच्या हलण्याने त्यात होणारी हालचाल त्याला वेदनामय वाटायला लागली होती व त्याचे ते वाढत मोठे होणारे लिंग कशावर तरी दाबुन धरावे अशी तिव्र इच्छा त्याला होवु लागली. त्या विचाराने त्याची कानशीले तापत शरीरातले रक्त उसळ्या मारुन त्याला अस्वस्थ करु लागले.

दासीने बोटाने एक टिचकी वाजवुन त्याला भानावर आणले. भिवाला तिने तिचा हात दाखवला. तिच्या हातात एक सोन्याची जाड वळे होती. "हे सोन्याचे आहे. हे तुला मिळाले, तर ते विकुन तु व तुझी आजी एक वर्ष पोटभर जेवु शकाल इतके पैसे तुला मिळतील. बोल हे पाहीजे तुला? "

भिवाने मान डोलावली. "त्यासाठी मी काय करु?" त्याने बोलायचा प्रयत्न केला पण त्याचे शब्द उमटले नाहीत. पण राणी त्याचे बोलणे ऐकुन हसल्यासारखी त्याला वाटली.

"तु माझे ऐकशील व सांगीतल्याप्रमाणे करशील तर हे वळे बेगमसाहेबा तुला देतील.

भिवाने राणीकडे पाहिले. तिने त्याच्याकडे हसुन होकार देतानाच ती तिच्या भल्यामोठ्या आकाराच्या पलंगावर जावुन पलंगाच्या पाठीला एका मोठ्या उशीला टेकुन झोपली. तिचे हात तिच्या थानावर होते व ती भिवाला कळेल अशी हाताची हालचाल करत ती थाने चोळत होती. भिवा तिच्या हाताकडे व बोटानी चिमटीत पकडलेल्या थानाच्या बोंडीकडे पहात राहिला. "त्याचा बुल्ला दुखत होता तसे राणीची बोंडे दुखत होती की काय?", तो विचार करत होता.

दासीने परत टिचकी वाजवली तसे कष्टाने भिवाने समोर दासीकडे मान वळवली. तिने त्याला तिच्या हातातल्या चमकत्या सोन्याच्या वळे दाखवले. मान मादकपणे वेळावत ती त्याच्या नग्न शरीराकडे पहात होती.

दासी तिचे ढुंगाण मटकावत चालत राणीच्या पलंगाकडे गेली व राणीच्या उशाच्या बाजुला हात वर करुन बसली. राणीच्या डोक्याच्यावर धरलेल्या तिच्या हातातील चमकते वळे भिवाला खुणावत होते.
Tags:marathi sex stories,marathi sex story,marathi chavat katha,chavat katha,marathi ashlil katha,marathi chawat katha,marathi sex katha,chawat katha,marathi pranay katha
,chawat katha,marathi chavat vahini,
झवाझवी कथा,चावट वहिनी,चावट वहिनी मामी,नविन झवाझवी गोष्टी,मराठी झवाझवी कथा,चावट काकी,चावट सेकस कथा,मराठी चावट झवाझवी कथा,मराठी झवाझवी कथा,झवाडी वहिनी,झवाझवी,संभोग कथा
,चावट कथा,झवाडी आई,प्रणय कथा,झवाडी बाई,मामीची झवाझवी,


 

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,482
Reaction score
651
Points
113
Age
37
//8coins.ru Marathi Sex Stories भिवा हा अनाथ कोवळा तरुण सुलतानाच्या जनानखान्यात कैदी आहे. सुलतानाच्या नकळत त्याच्या लाडक्या बेगमने त्याला तिचा गुलाम केला आहे. बेगमेच्या शयनकक्षेत तो तिच्या व तिच्या दासीसमोर नग्नावस्थेत उभा आहे. पुढे काय होते? वाचा...

भिवाची नजर मागे वळली. राणीच्या दासीनेही तिच्या अंगावरचे कपडे काढले होते. ती राणीच्या शेजारी उभी राहिली तसे त्याला दोघींच्या रुपातला फरक दिसु लागला. त्याच्या गावातल्या बायकांप्रमाणेच दासीचा रंग सावळा असला तरी ती त्याच्या गावातल्या कुठल्याही स्त्रियांपेक्षा सुंदर भासली. अर्थात तिच्या शेजारच्या राणीच्यासमोर तिची सुंदरता अगदीच फिकी होती व ती राणीला दासी म्हणुनच शोभत होती.

दासी राणीपेक्षा बुटकी होती. राणीच्याच वयाच्या त्या दासीचे स्तन राणीच्या मोठ्या स्तानाच्या मानाने बरेच लहान होते. मात्र तिचे ढुंगण राणीपेक्षा जास्त फुगलेले व म‌ऊ वाटत होते. तिच्या मांड्याही राणीपेक्षा जाड्या होत्या व मांड्यामधे केस होते. भिवाला त्याच्या बुल्ल्यावर ये‌उ लागलेल्या केसासारखेच, पण खुपच जास्त!

एक सुंदर व दुसरी अतीसुंदर स्त्री भिवाला त्याचे नग्न सौंदर्य दाखवत त्याच्यासमोर त्यांचा खजीना उधळत उभ्या राहिल्या. भिवाच्या शरीरातुन परत एकदा एक शिरशिरी गेली. व त्याचा बुल्ला आणखी कडक झाला म्हणुन त्याने त्याचा हात बुल्ल्यावर नेला. तिकडे हात चोळत तो तिथल्या वेदना कमी करायचा प्रयत्न करु लागला. त्या दोघींकडे पहाताना त्याच्या घशात एक मोठा आवंढा येवुन तेथे अडकला. त्याच्या घशाला कोरड पडल्यासारखे झाले.

त्या चतुर दासीने ते जणु ओळखले व पलंगाच्या शेजारील तिनपा‌ईवर ठेवलेल्या सुर‌ईतले द्राक्षाचा रस तिने चषकात ओतले. एक बेगमेला दिला व दुसरा भिवाच्या समोर केला व एक स्वतः घेतला. भिवाने पटकन तो पेला घशात रिकामा केला. दासीने न विचारता त्याला दुसरा पेला भरला. तोही त्याने गटकन रिकामा केला.

भिवाला आता छान वाटत होते. त्याचे शरीर गरम होवुन जणु पिसासारखे हलके झल्यासारखे वाटुन त्याला धीर ये‌ऊ लागला. त्याच्या लिंगात होणारा रक्त प्रवाह वाढला व त्याचा बुल्ल्याची ताठरता वाढली. इतकी की बुल्ल्याच्या हलण्याने त्यात होणारी हालचाल त्याला वेदनामय वाटायला लागली होती व त्याचे ते वाढत मोठे होणारे लिंग कशावर तरी दाबुन धरावे अशी तिव्र इच्छा त्याला होवु लागली. त्या विचाराने त्याची कानशीले तापत शरीरातले रक्त उसळ्या मारुन त्याला अस्वस्थ करु लागले.

दासीने बोटाने एक टिचकी वाजवुन त्याला भानावर आणले. भिवाला तिने तिचा हात दाखवला. तिच्या हातात एक सोन्याची जाड वळे होती. "हे सोन्याचे आहे. हे तुला मिळाले, तर ते विकुन तु व तुझी आजी एक वर्ष पोटभर जेवु शकाल इतके पैसे तुला मिळतील. बोल हे पाहीजे तुला? "

भिवाने मान डोलावली. "त्यासाठी मी काय करु?" त्याने बोलायचा प्रयत्न केला पण त्याचे शब्द उमटले नाहीत. पण राणी त्याचे बोलणे ऐकुन हसल्यासारखी त्याला वाटली.

"तु माझे ऐकशील व सांगीतल्याप्रमाणे करशील तर हे वळे बेगमसाहेबा तुला देतील.

भिवाने राणीकडे पाहिले. तिने त्याच्याकडे हसुन होकार देतानाच ती तिच्या भल्यामोठ्या आकाराच्या पलंगावर जावुन पलंगाच्या पाठीला एका मोठ्या उशीला टेकुन झोपली. तिचे हात तिच्या थानावर होते व ती भिवाला कळेल अशी हाताची हालचाल करत ती थाने चोळत होती. भिवा तिच्या हाताकडे व बोटानी चिमटीत पकडलेल्या थानाच्या बोंडीकडे पहात राहिला. "त्याचा बुल्ला दुखत होता तसे राणीची बोंडे दुखत होती की काय?", तो विचार करत होता.

दासीने परत टिचकी वाजवली तसे कष्टाने भिवाने समोर दासीकडे मान वळवली. तिने त्याला तिच्या हातातल्या चमकत्या सोन्याच्या वळे दाखवले. मान मादकपणे वेळावत ती त्याच्या नग्न शरीराकडे पहात होती.

दासी तिचे ढुंगाण मटकावत चालत राणीच्या पलंगाकडे गेली व राणीच्या उशाच्या बाजुला हात वर करुन बसली. राणीच्या डोक्याच्यावर धरलेल्या तिच्या हातातील चमकते वळे भिवाला खुणावत होते.
Tags:marathi sex stories,marathi sex story,marathi chavat katha,chavat katha,marathi ashlil katha,marathi chawat katha,marathi sex katha,chawat katha,marathi pranay katha
,chawat katha,marathi chavat vahini,
झवाझवी कथा,चावट वहिनी,चावट वहिनी मामी,नविन झवाझवी गोष्टी,मराठी झवाझवी कथा,चावट काकी,चावट सेकस कथा,मराठी चावट झवाझवी कथा,मराठी झवाझवी कथा,झवाडी वहिनी,झवाझवी,संभोग कथा
,चावट कथा,झवाडी आई,प्रणय कथा,झवाडी बाई,मामीची झवाझवी,


 

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,482
Reaction score
651
Points
113
Age
37
//8coins.ru Marathi Sex Stories भिवा हा अनाथ कोवळा तरुण सुलतानाच्या जनानखान्यात कैदी आहे. सुलतानाच्या नकळत त्याच्या लाडक्या बेगमने त्याला तिचा गुलाम केला आहे. बेगमेच्या शयनकक्षेत तो तिच्या व तिच्या दासीसमोर नग्नावस्थेत उभा आहे. पुढे काय होते? वाचा...

भिवाची नजर मागे वळली. राणीच्या दासीनेही तिच्या अंगावरचे कपडे काढले होते. ती राणीच्या शेजारी उभी राहिली तसे त्याला दोघींच्या रुपातला फरक दिसु लागला. त्याच्या गावातल्या बायकांप्रमाणेच दासीचा रंग सावळा असला तरी ती त्याच्या गावातल्या कुठल्याही स्त्रियांपेक्षा सुंदर भासली. अर्थात तिच्या शेजारच्या राणीच्यासमोर तिची सुंदरता अगदीच फिकी होती व ती राणीला दासी म्हणुनच शोभत होती.

दासी राणीपेक्षा बुटकी होती. राणीच्याच वयाच्या त्या दासीचे स्तन राणीच्या मोठ्या स्तानाच्या मानाने बरेच लहान होते. मात्र तिचे ढुंगण राणीपेक्षा जास्त फुगलेले व म‌ऊ वाटत होते. तिच्या मांड्याही राणीपेक्षा जाड्या होत्या व मांड्यामधे केस होते. भिवाला त्याच्या बुल्ल्यावर ये‌उ लागलेल्या केसासारखेच, पण खुपच जास्त!

एक सुंदर व दुसरी अतीसुंदर स्त्री भिवाला त्याचे नग्न सौंदर्य दाखवत त्याच्यासमोर त्यांचा खजीना उधळत उभ्या राहिल्या. भिवाच्या शरीरातुन परत एकदा एक शिरशिरी गेली. व त्याचा बुल्ला आणखी कडक झाला म्हणुन त्याने त्याचा हात बुल्ल्यावर नेला. तिकडे हात चोळत तो तिथल्या वेदना कमी करायचा प्रयत्न करु लागला. त्या दोघींकडे पहाताना त्याच्या घशात एक मोठा आवंढा येवुन तेथे अडकला. त्याच्या घशाला कोरड पडल्यासारखे झाले.

त्या चतुर दासीने ते जणु ओळखले व पलंगाच्या शेजारील तिनपा‌ईवर ठेवलेल्या सुर‌ईतले द्राक्षाचा रस तिने चषकात ओतले. एक बेगमेला दिला व दुसरा भिवाच्या समोर केला व एक स्वतः घेतला. भिवाने पटकन तो पेला घशात रिकामा केला. दासीने न विचारता त्याला दुसरा पेला भरला. तोही त्याने गटकन रिकामा केला.

भिवाला आता छान वाटत होते. त्याचे शरीर गरम होवुन जणु पिसासारखे हलके झल्यासारखे वाटुन त्याला धीर ये‌ऊ लागला. त्याच्या लिंगात होणारा रक्त प्रवाह वाढला व त्याचा बुल्ल्याची ताठरता वाढली. इतकी की बुल्ल्याच्या हलण्याने त्यात होणारी हालचाल त्याला वेदनामय वाटायला लागली होती व त्याचे ते वाढत मोठे होणारे लिंग कशावर तरी दाबुन धरावे अशी तिव्र इच्छा त्याला होवु लागली. त्या विचाराने त्याची कानशीले तापत शरीरातले रक्त उसळ्या मारुन त्याला अस्वस्थ करु लागले.

दासीने बोटाने एक टिचकी वाजवुन त्याला भानावर आणले. भिवाला तिने तिचा हात दाखवला. तिच्या हातात एक सोन्याची जाड वळे होती. "हे सोन्याचे आहे. हे तुला मिळाले, तर ते विकुन तु व तुझी आजी एक वर्ष पोटभर जेवु शकाल इतके पैसे तुला मिळतील. बोल हे पाहीजे तुला? "

भिवाने मान डोलावली. "त्यासाठी मी काय करु?" त्याने बोलायचा प्रयत्न केला पण त्याचे शब्द उमटले नाहीत. पण राणी त्याचे बोलणे ऐकुन हसल्यासारखी त्याला वाटली.

"तु माझे ऐकशील व सांगीतल्याप्रमाणे करशील तर हे वळे बेगमसाहेबा तुला देतील.

भिवाने राणीकडे पाहिले. तिने त्याच्याकडे हसुन होकार देतानाच ती तिच्या भल्यामोठ्या आकाराच्या पलंगावर जावुन पलंगाच्या पाठीला एका मोठ्या उशीला टेकुन झोपली. तिचे हात तिच्या थानावर होते व ती भिवाला कळेल अशी हाताची हालचाल करत ती थाने चोळत होती. भिवा तिच्या हाताकडे व बोटानी चिमटीत पकडलेल्या थानाच्या बोंडीकडे पहात राहिला. "त्याचा बुल्ला दुखत होता तसे राणीची बोंडे दुखत होती की काय?", तो विचार करत होता.

दासीने परत टिचकी वाजवली तसे कष्टाने भिवाने समोर दासीकडे मान वळवली. तिने त्याला तिच्या हातातल्या चमकत्या सोन्याच्या वळे दाखवले. मान मादकपणे वेळावत ती त्याच्या नग्न शरीराकडे पहात होती.

दासी तिचे ढुंगाण मटकावत चालत राणीच्या पलंगाकडे गेली व राणीच्या उशाच्या बाजुला हात वर करुन बसली. राणीच्या डोक्याच्यावर धरलेल्या तिच्या हातातील चमकते वळे भिवाला खुणावत होते.
Tags:marathi sex stories,marathi sex story,marathi chavat katha,chavat katha,marathi ashlil katha,marathi chawat katha,marathi sex katha,chawat katha,marathi pranay katha
,chawat katha,marathi chavat vahini,
झवाझवी कथा,चावट वहिनी,चावट वहिनी मामी,नविन झवाझवी गोष्टी,मराठी झवाझवी कथा,चावट काकी,चावट सेकस कथा,मराठी चावट झवाझवी कथा,मराठी झवाझवी कथा,झवाडी वहिनी,झवाझवी,संभोग कथा
,चावट कथा,झवाडी आई,प्रणय कथा,झवाडी बाई,मामीची झवाझवी,


 

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,482
Reaction score
651
Points
113
Age
37
//8coins.ru Marathi Sex Stories भिवा हा अनाथ कोवळा तरुण सुलतानाच्या जनानखान्यात कैदी आहे. सुलतानाच्या नकळत त्याच्या लाडक्या बेगमने त्याला तिचा गुलाम केला आहे. बेगमेच्या शयनकक्षेत तो तिच्या व तिच्या दासीसमोर नग्नावस्थेत उभा आहे. पुढे काय होते? वाचा...

भिवाची नजर मागे वळली. राणीच्या दासीनेही तिच्या अंगावरचे कपडे काढले होते. ती राणीच्या शेजारी उभी राहिली तसे त्याला दोघींच्या रुपातला फरक दिसु लागला. त्याच्या गावातल्या बायकांप्रमाणेच दासीचा रंग सावळा असला तरी ती त्याच्या गावातल्या कुठल्याही स्त्रियांपेक्षा सुंदर भासली. अर्थात तिच्या शेजारच्या राणीच्यासमोर तिची सुंदरता अगदीच फिकी होती व ती राणीला दासी म्हणुनच शोभत होती.

दासी राणीपेक्षा बुटकी होती. राणीच्याच वयाच्या त्या दासीचे स्तन राणीच्या मोठ्या स्तानाच्या मानाने बरेच लहान होते. मात्र तिचे ढुंगण राणीपेक्षा जास्त फुगलेले व म‌ऊ वाटत होते. तिच्या मांड्याही राणीपेक्षा जाड्या होत्या व मांड्यामधे केस होते. भिवाला त्याच्या बुल्ल्यावर ये‌उ लागलेल्या केसासारखेच, पण खुपच जास्त!

एक सुंदर व दुसरी अतीसुंदर स्त्री भिवाला त्याचे नग्न सौंदर्य दाखवत त्याच्यासमोर त्यांचा खजीना उधळत उभ्या राहिल्या. भिवाच्या शरीरातुन परत एकदा एक शिरशिरी गेली. व त्याचा बुल्ला आणखी कडक झाला म्हणुन त्याने त्याचा हात बुल्ल्यावर नेला. तिकडे हात चोळत तो तिथल्या वेदना कमी करायचा प्रयत्न करु लागला. त्या दोघींकडे पहाताना त्याच्या घशात एक मोठा आवंढा येवुन तेथे अडकला. त्याच्या घशाला कोरड पडल्यासारखे झाले.

त्या चतुर दासीने ते जणु ओळखले व पलंगाच्या शेजारील तिनपा‌ईवर ठेवलेल्या सुर‌ईतले द्राक्षाचा रस तिने चषकात ओतले. एक बेगमेला दिला व दुसरा भिवाच्या समोर केला व एक स्वतः घेतला. भिवाने पटकन तो पेला घशात रिकामा केला. दासीने न विचारता त्याला दुसरा पेला भरला. तोही त्याने गटकन रिकामा केला.

भिवाला आता छान वाटत होते. त्याचे शरीर गरम होवुन जणु पिसासारखे हलके झल्यासारखे वाटुन त्याला धीर ये‌ऊ लागला. त्याच्या लिंगात होणारा रक्त प्रवाह वाढला व त्याचा बुल्ल्याची ताठरता वाढली. इतकी की बुल्ल्याच्या हलण्याने त्यात होणारी हालचाल त्याला वेदनामय वाटायला लागली होती व त्याचे ते वाढत मोठे होणारे लिंग कशावर तरी दाबुन धरावे अशी तिव्र इच्छा त्याला होवु लागली. त्या विचाराने त्याची कानशीले तापत शरीरातले रक्त उसळ्या मारुन त्याला अस्वस्थ करु लागले.

दासीने बोटाने एक टिचकी वाजवुन त्याला भानावर आणले. भिवाला तिने तिचा हात दाखवला. तिच्या हातात एक सोन्याची जाड वळे होती. "हे सोन्याचे आहे. हे तुला मिळाले, तर ते विकुन तु व तुझी आजी एक वर्ष पोटभर जेवु शकाल इतके पैसे तुला मिळतील. बोल हे पाहीजे तुला? "

भिवाने मान डोलावली. "त्यासाठी मी काय करु?" त्याने बोलायचा प्रयत्न केला पण त्याचे शब्द उमटले नाहीत. पण राणी त्याचे बोलणे ऐकुन हसल्यासारखी त्याला वाटली.

"तु माझे ऐकशील व सांगीतल्याप्रमाणे करशील तर हे वळे बेगमसाहेबा तुला देतील.

भिवाने राणीकडे पाहिले. तिने त्याच्याकडे हसुन होकार देतानाच ती तिच्या भल्यामोठ्या आकाराच्या पलंगावर जावुन पलंगाच्या पाठीला एका मोठ्या उशीला टेकुन झोपली. तिचे हात तिच्या थानावर होते व ती भिवाला कळेल अशी हाताची हालचाल करत ती थाने चोळत होती. भिवा तिच्या हाताकडे व बोटानी चिमटीत पकडलेल्या थानाच्या बोंडीकडे पहात राहिला. "त्याचा बुल्ला दुखत होता तसे राणीची बोंडे दुखत होती की काय?", तो विचार करत होता.

दासीने परत टिचकी वाजवली तसे कष्टाने भिवाने समोर दासीकडे मान वळवली. तिने त्याला तिच्या हातातल्या चमकत्या सोन्याच्या वळे दाखवले. मान मादकपणे वेळावत ती त्याच्या नग्न शरीराकडे पहात होती.

दासी तिचे ढुंगाण मटकावत चालत राणीच्या पलंगाकडे गेली व राणीच्या उशाच्या बाजुला हात वर करुन बसली. राणीच्या डोक्याच्यावर धरलेल्या तिच्या हातातील चमकते वळे भिवाला खुणावत होते.
Tags:marathi sex stories,marathi sex story,marathi chavat katha,chavat katha,marathi ashlil katha,marathi chawat katha,marathi sex katha,chawat katha,marathi pranay katha
,chawat katha,marathi chavat vahini,
झवाझवी कथा,चावट वहिनी,चावट वहिनी मामी,नविन झवाझवी गोष्टी,मराठी झवाझवी कथा,चावट काकी,चावट सेकस कथा,मराठी चावट झवाझवी कथा,मराठी झवाझवी कथा,झवाडी वहिनी,झवाझवी,संभोग कथा
,चावट कथा,झवाडी आई,प्रणय कथा,झवाडी बाई,मामीची झवाझवी,


 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)


Online porn video at mobile phone


অভিনয় করে বৌদিকে চোদার গল্পதாய்ப்பால் குடித்த கொழூந்தன் ஒத்த காம கதைகள்nani ku gehili odia sex kahaniஅப்பா இருந்தும் அம்மாவும் தாத்தாவும் காம உறவு கதைகள்kudikara aunty sex story tamilदूध की चूसै बहन कीನಾದಿನಿ ಮೊಲೆ Bahini la hanimun la gheun gelo marathi sex storiesମୋ ବିୟାलंड पुची जोकसमोनिका की गाङ की मशत चुदाईஹரிணி செக்ஸ் சரிதம் எனது துடுப்பும் அம்மாவின் भारतीय पहिलवान [भाग 1] Sex Storyচটি বন্ধুকে বউ ধার ২১ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାজোর করে পাচা চুদার গল্পஎன் வாயில சுன்னிய வச்சு தேய்ச்சார்…আমার চুদতে ইচ্ছে করেसगळ्यात टाईट पुच्ची आहेகரண்ட் கட் காகதைகள்manaivi ool pathniखेलते खेलते एक दुसरे के कपडे उतारे फिर चौदाஅண்ணி ஆப்பம் புண்டை காரில்வியாபாரிகளின் காமகதைகள்Raj.malotra.cudai.khani.hindi.me.padeसेक्स करूया काkerala ponna otha kamagathigalরমেশ চোদে মাকেமருமகன் மாமியார் மாப்ள அத்தை காமट्रेनमध्ये xxx कहानीমদে মদে চুদা চুদি xxಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದWww.Baba.May.Rap.Bangla.Comஅக்கா தம்பி sax xxxsithi panty kama kathaiবৰ মাৰ লগত sex storyChute bhen ke chudai kahaniপরকিয়া চটি গল্পস্বামী না থাকায় বউ এর চুদাচুদির গল্পആൻറിയുടെ കുണ്ടി നക്കൽ sex stories Malayalamಕನ್ನಡ sex vidosনারী চটি দুধ Xxxpenty ki smell aa rahi thiஅம்மா. தூங்கும்போது. sex. வீடியோ. தமிழ்மாமியாரின் தேன் புன்டைআদর করে sex করে ফেললেনমায়ের গণচোদনജഗൻ കഥകൾ. comகூதியில் சுன்னி சொருகும் வீடியோகணவனை மாற்றி groupsexभाई से चुदवाईஅண்ணி மல்கோவாvayathuku varatha poinnu sex story Tamilbiwi chudi cinema hall me indian sex storyassamese adult jokesIncest চটি গল্প দুর্বলநீ மம்மி கூட பண்ணு அசோக்ଦେଶୀ ସେକ୍ସ mms videoपाशविक चुदाईടോപ് lady xxx bazzersচটি গলপ সুমাইয়াকে চুদার ಅಮ ಮತ್ತು ಮಗ ಕಾಮ ಕಥೆಗಳುen kanavarin throgam pathilukku naan seitha seyal sex story tamilசெக்ஷ்.சுண்ணிকয়েকটা ঠাপ দিলামతెలుగు అమ్మ comics photos stori episod கழுதை பூல் கூதி xxxbalvantanga donga baba sex stories in teluguBahan ko bithaya land parচোদন লীলা দেখার মজাആൻറി എന്നെ റൂമിലേക്ക് നക്കാൻwww.madam nku geili odia sex story.comভাইয়ের মাল গুদে ভরে নিলামxxxvid wife chodhiనా శృంగారాలుচোদন পরিবারের রাম ঠাপuncle ne kai sare bhatiji Ko chodaxxx aunty kamakathaykal thamilகைஅடிக்கबाई ची मालिश करून झवलोஅன்புள்ள ராட்சசி tamil sex storyರಕ್ಷಿತಾಳ sex hdচটি গল্প আস্তে ঢুকাও আন্টিকে ঝোপের আড়ালে চোদার গল্পসারাদিন চুদলো।চুদার চটিwife pudai nakkaum videoசுண்ணி ஊம்பும் போட்டோஸ்maazi fgaand maarനായ പൂറ് നക്കിঋতু তানিশা রিমি আপুকে চোদার গল্পগুদে সুখ চোটিxxxvideo sathe bangla chotiमस्त गोल गांडवाली की चुड़ाईbhaijaan ka bada lundತುಲ್ಲು ಹರಿದ ಕಥೆ ಅಪ್ಪஅத்தை துணி காம கதைx video free ahemli பக்கத்து வீட்டுப் பிள்ளை செஸ் வீடியோ ஒன்லிभाभी ने जान बुझ कर अपनी नंगी चुत बताई