నేను చూసిన దెంగులాటలు

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,482
Reaction score
652
Points
113
Age
37
//8coins.ru అమ్మ నాన్న మంచి కసిగా దెంగించుకుంటున్నారు అబ్బా అనుకున్న నాకు సుల్ల లేచి పొఇంది అలనే చూస్తూ ఉన్నను అమ్మ మొకాళ్ళ దగ్గర మడిచి పుకు బాగ తెరిచేటట్టు పడుకుంది నాన్న అమ్మ మొకాళ్ళ కిందనుండి మంచం మీదకి చేతులు వేసి పూకు లొ సుల్ల పెట్టి దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి అమ్మ కాళ్ళు కదులుతున్నై అమ్మ కాళ్ళకి ఉన్న పట్టిలు సొవుండ్ బలే ఉంది మంచి స్త్రొక్ పదుతుంది ఆ దెబ్బ దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ వస్తుంది నాన్న మంచి స్పేడ్ గా దెంగుతున్నడు ప్రతి దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ వస్తుంది నాకు అప్పుడు అర్దం ఇనది మొన్న రాత్రి అంకుల్ గాడు కూదా అమ్మని ఇలానే దెంగి ఉంటాడు అందుకే ఈ సౌండ్ వచింది అనుకున్నౌ అల కొంత సేపు దెంగి యాంగిల్ మార్చరు

అమ్మ కాళ్ళు నాన్న భుజాల మీద వేసి దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి అమ్మ చిన్న చిన్న సౌండ్ చేస్తు కొపరేట్ చేస్తుంది అల కొంత సేపు దెంగి మళ్ళి యంగిల్ మార్చారు ఈసరి అమ్మని పైకి ఎక్కమన్నడు నాన్న పైకి ఎక్కి సుల్లని పుకు లొ పెట్టుకుని ఊపడం మొదలు పెట్టింది అమ్మ. ఆమ్మ నాన్న రసాలు తొ తడిచి నాన్న సుల్ల మెరుస్తుంది అమ్మ ఎగరెసి ఎగరెసి కొడుతుంది చాలా స్పీడ్ గా దెంగుంతుంది నాన్న క్రిదనుండి అమ్మ సళ్ళు ని పట్టుకుని బాగా పిసికేస్తున్నడు అమ్మ అభ్భా అది అలగే పిసకండి హ హ ఛిదిపేయండి ఇస్ ఇస్ ఇస్ అంటూ యే మగాడు కూడ ఇల ఊపలేరేమొ అన్నంత స్పీడ్ గా దెంగుతుంది నాన్న సళ్ళ ముచికలు నలుపుతున్నడు అమ్మ ఇంకా కసిగా దెంగి దెంగి నాన్న మీదకి పడిపొఇంది నాకు అర్దం ఇంది అమ్మ కర్చెసుకునదని నన్నకి కుడ కారి నట్టు ఉంది వాళ్ళ మంచం మీద తడి అనది ఇంక అక్కడె ఉంతె వళ్ళు చుస్తరేమొ అని వచి నేను పడుకునను ఒక టెన్ మినిట్స్ తరవాత అమ్మ నేను పడుకున్న గదిలొకి వచి నన్ను చుసింది నేను నిద్దర పొతున్నట్టు నటిస్తు కన్ను చిన్నగా తెరిచి చుస్తున్నాను. వీడు ఇంక లేవలేదు అంది నన్నతొ ఎంటి అంత కార్చవ్ ఆ దుప్పటి చుడు ఎంత తడిసిందొ అంది నెను ఒక్కడినే కార్చానా నువ్వు కార్చలేదా అన్నడు రావే ఇంకొసారి చేసుకుందాం అన్నడు నాన్న వీడు పడుకుని చాలా సేపు ఇనది లెగుస్తాడు చుస్తే బాగొదు రత్రికి చెసుకుందాం తెల్లవార్లు దెంగు అంది అంత సేపు నావల్ల కాదు బాబు ఎదొ రెందు సార్లు దెంగ మంటె ట్రయ్ చేస్తాను అన్నడు అలాగేలె బాబు నీ ఇష్తం వచినట్టు గా దెంగు అంది రాను రాను నీకు దెంగులాట పిచ్హి పెరుగుతుందె అన్నాడు ఎంటొనండి ఈ మద్య చుట్టు ప్రక్కల వళ్ళంతా కూర్చుని మాట్లడుకుంటుంటే అన్ని దెంగులాట విషయాలే చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విన్న కాడనుండి పూకంతా బాగా దురదగా ఉంటుంది కసిగా దెంగించుకొవాలి అనిపిస్తుంది అంది. ఎమి మాట్లడుకుంటారె మీరంతా కుర్చుని అన్నడు నాన్న ముందు రాత్రి వాళ్ళ మొగుడు ఎలా దెంగాడొ చెపుతారు అలా చెపుతుంటె అక్కడే లంగా ఎత్తి పూకు పగల దెంగించుకొవాలి అనిపిస్తుంది అబ్బ బలే కసిగా దెంగించుకుంటున్నరు వీళ్ళంతా నువ్వు ఉన్నవ్ ఒక్కసారి కార్చి పడుకుంటవ్ నాకు కారిందొ లెదొ కూడా చుడవ్ ఎంటి లెగుస్తుంది అంది అమ్మ నువ్వు ఇంత పచ్హిగా చెపుతుంటె నాకు టిమ టిమ లడుతుందె ఎంటీ అబ్బయ్ గారికి కొత్త పూకు ఎమన్న కావాలా ఎంటి అంది అమ్మ వద్దులె వళ్ళు ఎమి చెప్పరొ నాకు చెప్పవే అన్నడు రాత్రికి చెపుతాలే అంది అమ్మ. ఒహూ రత్రికి మంచి రంజు గా దెంగిచుకుంటారన్నమాట అనుకున్నను రాత్రి ఎప్పుడవ్వుద్ద అని ఎదురు చుస్తున్న సాయంత్రం 8.00 అనది అమ్మ స్త్నానం చెసి టవల్ కట్టుకుని గది లూకి వచింది నెను ఆ ముందు గదిలొ కుర్చుని చదువ్ కుంటున్న నేను ఇటు తిరిగి ఉన్నాను కదా అని అమ్మ అద్దం ముందు నుంచుని టవల్ తీసేసింది నాముందు ఉన్న అద్దం లొ నుండి అమ్మ రూం లొ ఉన్న అద్దం చాలా బాగా కనబడుతుంది అమ్మ పుర్తి నగ్నం గా ఉంది పూకు మీద ఆతులు లేవు సళ్ళు బాగా పెద్దవి తొడలు మాత్రం నున్నగా తెల్లటి తెలుపుతొ మెరుస్తున్నయ్ బొడ్డు చాలా లొతుగా ఉంది అమ్మ సళ్ళు ని ఒకసారి నొక్కి వదిలింది ఫొడర్ డబ్బ తీసి పూకు మీద బాగా రసింది సళ్ళు కి కూడా బాగా పట్టించింది సంకల్లొ అలగె వల్లంత బగా పట్టించింది అమ్మ అలా చేస్తుంటే నా సుల్ల రాడ్డు లా ఇపొఇంది దానిని నొక్కుకుంటూ సీన్ చూస్తున్నాను అమ్మ జాకీట్ తీసి వెసుకుని పెద్ద సళ్ళని దానిలొకి కుక్కింది ఆతర్వాత లంగా వేసుకొకుండా చీర కట్టింది లంగ లేకుందా చీర కట్టడం వల్ల అమ్మ తొడలు చీర పైనుండి చాలా బాగా కనిపిస్తున్నయ్ అమ్మ చల చలా సెక్సి గా కనబడుతుంది.అమ్మ రడి ఐన తర్వాత నా రూం లొకి వచింది నేను అల్లనె చుస్తూ ఉన్న ఎంటి కన్నా అలా చూస్తున్నావ్ అంది ఈరొజు నువ్వు చాలా బాగున్నావ్ అన్నాను ఈరొజేనా రొజూ బాగుంటం లేదా అంది ఏమొనమ్మ ఈరొజు మాత్రం బలేఉన్నావ్ రొజు ఇలాగె తయారు అవ్వు అమ్మ అన్నాను సరే కానీ అన్నం తిందాం రా అంది నాన్న వస్తారు కదా అందరం తిందాం అన్నాను మీ నాన్న వచేటప్పటికి లేట్ అవుతుందేమొ అన్నం తినెసి పడుకొ నాన్న అంది అమ్మ నాకు విషయం అర్దం ఇనది సరే నమ్మ పెట్టె ఈరొజు మా ఫ్రెండు వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మన్నాడు అన్నా తినేసి వెళతాను అమ్మ అన్నను ఎందుకు రా అక్కడికి ఇక్కడికి అంది అమ్మ మళ్ళి నేను వెళ్తనమ్మ అన్నను సరే నీ ఇష్టం అంది అమ్మ మా మంచి అమ్మ అని అమ్మని ముద్దు పెట్టుకుని అన్నం తినేని బయటకి వచే టప్పుడు సందులొ డొర్ కీ తీసుకుని వచ్హాను. మా నాన్న ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే నేను మా ఇంటి సందులొ కి వెళ్ళను సందు అంతా చీకటి గా ఉంది నేను కిటికి నుండి లొపలికి చుసాను నాన్న లుంగీ కట్టుకుంటున్నారు అమ్మ వంట గదిలొ ఉంది వీడు ఏడి అన్నారు నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు అంది అమ్మ ఈ టైం లొ ఏంటి అన్నారు వాడు రాత్రికి రాడు అక్కడే ఉంటాన్నడు అంది అమ్మ మరి తలుపులు వేసేయనా అన్నారు నాన్న వేసేయండి బయట పనేమి లేదు అంది అమ్మ నాన్న తలుపులు వేసేసి వంట గదిలొకి వెళ్ళి యేమే మద్యానం ఏదో చెపుతాను అన్నవ్ కదా చెప్పవే అన్నారు ఐదు నిముషాలు ఆగండి వాడు కూడా లేడు కదా రాత్రంతా చెప్పుకుందాం అంది సరే తొందరగా రా అని బెడ్ రూం లొకి వచారు నాన్న కొంచెం సేపటికి అమ్మ కూడ వచింది. ఏంటే ఈరొజు ఇంత అందంగా తయారు అయ్యవ్ అన్నారు మీరేగా రాత్రికి అలా దెంగుతాను ఇలా దెంగుతాను అన్నారు కదా అందుకే ఇలా రడీ అయ్యను అంది అమ్మ ఒహొ వాడిని కూడ అందుకే పంపేసావా అన్నారు నాన్న నేనేమి పంపలేదు వాడే వెళ్ళ్తాను అన్నాడు మన పనికి కూడా అడ్డు ఉండడని ఒకే అన్నాను అంది అమ్మ.ఇతే రాత్రంతా జాగారానికి రడీ ఐపొయావా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అంటు అమ్మని మీదకి లాకున్నరు నాన్న వక్క సారే లాగే సరికి నాన్న మీద పడింది అమ్మ వెంటనే అమ్మ సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా పిసికారు అమ్మ అబ్బా ఇస్స్ అంది అబ్బా చిదిపేయండి నలపండి అబ్బా అది అలా పిసక్నడి ఒహ్ ఒహ్ అని గట్టిగా అరుస్తుంది ఎంటే అంత గట్టిగా అరుస్తున్నవ్ పక్కన వాళ్ళు వింటే బాగొదు అన్నారు పక్క వాళ్ళు కుడా ఊరు వెళ్ళారు అంది ఈరొజు మనకి ఎవరు అడ్డు లేరన్న మాటా అని అమ్మ చీర లాగేసారు ఇప్పుడు లంగా జాకెట్ మాత్రమే అమ్మ ఒంటి మీద ఉన్నవి నాన్న వెంటనే అమ్మ జాకెట్ తీసేసారు అబ్బ అమ్మ లొపల బ్రా వేయలేదు తెల్లటి సళ్ళు బయట పడ్డయ్ సుపర్ గా ఉన్నయ్ అవి ముచికలు రెండిటిని పట్టి లాగి వదిలారు నాన్న అబ్బా నలపరా వాటిని అంటుంది అమ్మ నాన్నని ఒరెయ్ అనటం నేను ఇప్పటి వరకు వినలేదు అలాగేనే నా కసి లంజా నీకు ఏమి కావాలొ అడిగి చేఇంచుకొ అన్నారు వాళ్ళ మాటలు విని నేను షక్ అయ్యను అమ్మని లంజా నటున్నరేంటి అనుకున్నను నాన్న అమ్మ సళ్ళు పట్టుకుని బాగా నలిపి పిసికేస్తున్నరు అమ్మ గట్టీ గట్టీ గా ములుగుతుంది అలా కొంచెం సేపు చేసి లంగా ముడి విప్పరు నాన్న ముడి తీయగానే లంగా కింద పడిపొఇంది అమ్మ ఇప్పుడు ఫుల్ న్యుడ్ గా ఉంది గది లొ ట్యుబ్ లైట్ వెలుతురులొ అమ్మ తెల్లటి ఒంటి మీద నూలు పొగు కూడా లేకుండ ఉండటం చూసి నా సుల్ల లేచింది దానిని నలుపుకుంటూ లొపలికి చూస్తున్నను ఎంటేయ్ ఆతులు ఎప్పుడు గీసావ్ అన్నరు నాన్న సాయంత్రం గీసాను నీతొ కొత్త గా చెయించుకొవాలని అంది కొత్తగానా ఎంటెయ్ అది అన్నారు మన పక్కన ఇంటి వాళ్ళు అంతా వాళ్ళ మొగుళ్ళ తొ పూకు నాకించుకుంటున్నారు ఆ విషయం విన్న కాడ నుండి నాకు అలా నాకించు కొవాలని ఉంది బాగా నాకరా నా పూకుని అంది అక్కడ ఎలా నాకలె అన్నారు ఆకు మీద తేనె వేసి నాకుతారుగా అలానె నాకి పెట్టరా బాబు ముందు పైన నాకు తారంట ఆతర్వాత నాలికితొ పు గొల్లిని కెలికి నాలికిని సూది గా చేసి బొక్క లొ పెట్టి తిప్పాలంట అప్పుడు బలే మజాగా ఉంటుందంట ఒకసారి నాకు కుడా అలా చెయరా అంది అమ్మ నువ్వు ఇలా చెపుతుంటే నాకు చేయలనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆలస్యం రా అని అమ్మ ని మంచం మీదకి లాగి అమ్మ తొడలు వెడల్పు చేసారు అబ్బా అమ్మ పూకు బలేఉంది నీ పూకు చుస్తుంటేనే నొరు ఊరుతుందే అంటూ పూకు మీద ముద్దు పెట్టరు అమ్మ నాన్న తల మీద చేయి వేసి బాగా నొక్కెస్తుంది పూకు పైకి నాన్నకి ఊపిరి ఆడక పైకి లేచి అమ్మ తొడలు బాగా వెడల్పు చేసారు అమ్మ పూకు బాగా విచుకుంది నాకు లొపలి సీను అంతా బలే కనిపిస్తుంది నెను మాత్రం ఎవ్వరికి కనపడను అమ్మ పూకుని నాకడం స్తార్ట్ చేసారు నాన్న అమ్మ గట్టిగా గాలి పీలుస్తు రక రకాల స్యొండ్ చేస్తుంది అమ్మ పూకు నాకు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది నాన్న అమ్మ పూకు పైనుండి కిందకి కింద నుండి పైకి బాగా నాకుతున్నరు అలా నాకేటైం లొ పు గొల్లి బయటకి వచింది పనిలొ పని దానిని కుడా చీకేస్తున్నరు నన్న అలా చేసేసరికి అమ్మ గట్టి గట్టిగా కేకలు పెడుతూ రొప్పుతుంది నాన్న మాత్రం అమ్మ పూకు వదలటం లేదు మంచి కసిగా నాకేస్తున్నరు.
అమ్మొ అమ్మొ ఒరెయ్ నాకు ఐపొతుందిరా అది అది అక్కడే కెలుకు అబ్బ అబ్బ స్ స్ స్ హ హ అని గట్టిగా ఒక కేక పెట్టి ఆగి పొఇంది ఏమయింది అని నెను చూసని అమ్మ పూకు లొనిండి తెల్లటి రసం కారుతుంది నాన్న ఆ రసాన్ని కూడా వదలటం లేదు దానిని కూడా బాగా నాకి అప్పుడు పైకి లేచరు ఏముందె నీ పూకు రసం బలే మజా వచిందే నాకుతుంటె నీకు ఎల ఉంది అన్నరు ఏమి నాకావు రా స్వర్గం చుపించావ్ మొదటి సారే ఇంతలా నకేసావ్ ఎంటి అంది ఏమొనే మొదలు పెట్టే వరకు నేనుకుడ వద్దు అనుకున్నను మొదలెట్టినతర్వాత ఇంకా ఇంకా నాకాలి అనిపిస్తుంది బలె ఉందె నీ పూకు రసం అన్నరు దానిని మేము పూకు పాయాసం అంటాము ముద్దుగా అంది అమ్మ ఇతె మళ్ళి కావాలె నీ పాయాసం నువ్వు నాది రుచి చూసావ్ మరి నేను చుడొద్దా అంది అమ్మ నీపూకు నువ్వు ఎలా నాకుతావె అన్నరు నాన్న ఒరెయ్ నా ముద్దుల మగడా నాపూకు నాకను నీ మడ్డ కుడుస్తా అంది ఇదేంటి మళ్ళి కొత్తగా అన్నరు చెప్పానుగా ఈరొజు అన్ని కొత్త కొత్తవి రుచి చుపిస్తానని అంది అమ్మ సరే ఇతె చూపించూ ఆ రుచెంటొ చుద్దం అన్నరు నన్న అమ్మ అప్పటికె బాగా పైకి చేచి న నాన్న సుల్ల ని చెత్తొ పట్టుకుంది కిందకి ఒంగి సుల్ల మీద చర్మం పైకి లాగింది నన్న ఎర్ర బాల్ బయటకి వచింది దానిమేద ముద్దు పెట్టింది నన్న ఒక్కసారె అదిరి పడ్డరు ఇంకొసారి ముద్దు పెట్టి బాల్ ని నొట్లొ పెట్టుకుంది నన్న కళ్ళు మూసుకుని హ హ స్ స్స్స్స్ స్స్ హొ హొ అంటున్నరు అమ్మ అలా అలా సుల్ల మొత్తం నొట్లొ ప్ట్టుకుని చీకుతుంది ఆల్రడీ ఎలా చీకాలొ అమ్మకి తెలుసు కదా బాగా చీకుతుంది సుల్ల బయటకి తీసి కిందనుండి పైకి నాకుతుంది ఇంక కేకలు పెట్టడం నాన్న వంతు ఇనది అలా నాకుతూ కిందకి వచ్చి నాన్న బాల్స్ ని నొట్లొ పెట్టుకుంది ఒక్కసారే కదిలి పొయారు అమ్మ బాల్ ని చీకుతుంది అలా చెస్తుంటె నాన్న మాత్రం తట్టుకొలేక పొతున్నరు మెలికలు తిరిగి పొతున్నరు అవి వదిలి మళ్ళి సుల్ల నొట్లొ పెట్టుకుంది ఇంక నాన్న ఆగలేక అమ్మ నొటినే పూకనుకుని దెంగుతున్నట్టుగా ఊపుతున్నరు అలా కొంచెం సేపు ఊపి గట్టిగా అరచి ఆగి పొయారు నాన్న కి కుదా కరిపొఇనట్టు ఉంది అమ్మ మాత్రం ఇంకా నాన్న సుల్ల చీకుతూనే ఉంది మొత్తం రసమంతా చీకి పైకి లేచింది ఏంటే ఇప్పటి వరకూ ఇంత సుకాన్ని వదిలేసామా నువ్వు బాల్స్ ని చీకుతున్నప్పుడు అబ్బా నెను ఆగలేక పొయాను తెలుసా ఇంకా ఇలాంటి కొత్త రకాలు ఇంకా ఏమన్న వున్నయా అన్నరు నాన్న.
పద ముందు కడుకుని వద్దాం అంది అమ్మ సరె పద అంటూ ఎటాచ్డ్ బాత్రూం కి వెళ్ళారు అక్కడ నవ్వులు వినిపించాయ్ కొంచెం సేపటికి అమ్మ పరిగెత్తుకుని గదిలొకి వచింది వెనకాలే నాన్న కూడా వచరు ఎంటి ఆ అల్లరి బాత్రూం లొ అంది అమ్మ మా ఫ్రెండ్ వొకడు బాత్రూం లొ వాడి పెళ్ళన్ని దెంగుతాను అని అన్నాడు అది నేను కుడా ట్రై చేద్దం అని అన్నరు అవునా మీరు అలా చెపింది బలే ఉంది ముందు ఒక సారి ఇక్కడ దెంగు మళ్ళి కడుకుంటాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ట్రై చేద్దం అంది అమ్మ అల్ల నేసరికి నాన్న సుల్ల మళ్ళి లేచి నుంచుంది అమ్మ దానిని చెతితొ పట్టుకుని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది అలా కొంచెం సేపు చెసి మళ్ళీ నొట్లొ పెట్టుకుంది ఈసారి నాలుక బయట పెట్టి సుల్ల మొత్తన్ని నొట్లొకి పెట్టుకుంది నాన్నకి కళ్ళ తొ సైగ చేసింది ఇంకా లొపలికి తొయ్యమని నాన్న లొపలికి నెట్టారు అఫ్ఫుడు బయట ఉన్న అమ్మ నాలుకతొ నాన్న బాల్స్ ని కెలుకుతుంది అల్ల చేస్తుంటే నాన్నికి మాత్రం చెప్పలేనంత సుకాన్ని పొందుతున్నరు గట్టిగా మూలుగుతూ సుల్లని అమ్మ నొట్లొ ఊపుతున్నరు ఆ సీన్ చుసేసరికి నాకు కారిపొఇంది అలా కొంచెం సేపు చేసుకుని సుల్ల బయటకి తీసింది అమ్మ ఇంక రారా నాదాంట్లొ పెట్టు అంది అమ్మ ఉమ్ము తొ నాన్న సుల్ల అంతా తడిగా ఉంది కింద ఉంట్టవా పైనా అని అడిగారు కింద ఉంటాను అంది అమ్మ సరే అని అమ్మ కళ్ళు మద్యలొకి మడిచి పూకు బాగా కనిపించేటట్టుగా పడుకుంది నాన్న అమ్మ కాళ్ళ మడ్య లొకి చేరి సుల్లని అమ్మ పూకు మీద పెట్టి రుద్దారు. పూకు విడతీసి బొక్కలొ పెట్టి ఒక్కసారే బలంగా తొసారు అమ్మ హ అని గట్టిగా అరచింది ఎంటాపెట్టడం అంది అమ్మ ఎంత గుల ఎక్కించావ్ మరీ ఇలాగైన పెట్టకపొతే ఎలా అన్నరు సరే ఇంక ఊపు అంది అమ్మ మొత్త సుల్లని బయటకి తీసి మళ్ళీ ఒక్కసారే లొపలికి నెట్టారు చచాన్రోయ్ అని గట్టిగా అరచింది అమ్మ నాన్న మాత్రం ఇవేమి పట్టించు కొకుండా అల్లాగే ఎగరేసి ఎగరేసి కొడుతున్నరు సుల్ల మొత్తం పూకు లొపలికి వెళ్ళి మళ్ళి బయటకి వస్తుంది అలా చాల స్పీడ్ గా ఊపుతున్నరు అలా ఊపుతున్నప్పుడు అమ్మ నాన్న వీపు మీద చేతులు వేసి గట్టిగా హత్తుకుంటుంది కింద ఇద్దరి పూకు సుల్ల కలుస్తున్నప్పుడు అమ్మ గాజులు పట్టీల సౌండ్స్ అమ్మ మూలుగుల మరియూ నన్న గాలి పీల్చుకునే సౌండ్స్ థొ ఆ గది అంతా నిండిపొఇంది నేను మాత్రం కళ్ళు ముయకుండా చుస్తున్నాను కళ్ళు ముస్తే ఎదైనా మిస్స్ అవుతానేమొ అని..అల్ల కొంచెం సేపు దెంగించుకుని పైకి లీచి నాన్న మంచం మీద పడుకున్నరు అమ్మ నాన్న మీద పడుకుని పూకు లొ సుల్ల పెట్టుకుని ఊపడం మొదలు పెట్టింది నన్న కింద ఉండి అమ్మ స్ళ్ళను పట్టుకుని పిసుకుతున్నరు అమ్మ కింద స్పీడ్ పెంచింది బాబొయ్ నాన్న ఊపిన దనికంటే చాలా స్పీడ్ గా దెంగుతుంది అమ్మ తప తప తప మని సౌండ్స్ వస్తున్నయ్ అల ఒక పది నిముషాలు దెంగి నాన్న మీద పడుకుండి పొఇంది కొంచెం సీపు ఎమి మాట్లడలేదు ఆతర్వాత ఇద్దరికీ ఒకేసారి బలే కారింది కదా అంది అమ్మ ఇలాంటి సుకం మన పెళ్ళి ఐనప్పటినుండి ఎప్పుడు లేదు అంది అమ్మ అవునే ఈరొజు చాలా బాగా దెంగించుకున్నాం అన్నారు అప్పుడె అలా అనేయకండి ఇంకా తెల్లరడనికి చాలా టైం ఉంది అంది అమ్మ అంటే మళ్ళి చేసుకుందామా అన్నారు చెప్పను గా ఈరొజు జాగారమే అని అంది అమ్మ.
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)


Online porn video at mobile phone


ma r ek sate dora kelo chotiমায়ের মুখ চোদাগ্রামের মাতব্বর মা কে চুদেలేటెస్ట్ కాలేజీ అమ్మాయిల పైన స్కూల్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిల తెలుగు సెక్స్ వీడియోస్গুদ মারার বাংলা audio search যে গুদ থেকে আমার জনমnalla chud ulla kambi kadakalসমিতির ম্যাডাম চুদে দিলামदीदी आपके बोबे के बीच लंडఅడవాల బొడ్డును దెంగాలిMalayalam kambi katha മകളുടെ തീട്ടംভাভি আর দেদর চুদাচুদি গল্পxxxXxx sex காமகதைஅம்மாவும் பால்காரனும்Nan otha nattukatai mummy ko kotte ki randi bnayaஅம்மா கமா விடியோछोटी बच्चि कीचुतचुदाईലയനം xxxमेरी मोटी गाङ और चुत मे एक साथ लङ लिएW XXX বির্য্য মাংभाबी ची चीखমা ছেলে চোদা চুদি করে পেটে বানায় দেzava zavi dawonlndহিনদু বিধোবা মা চুদাकाखेतील केस चाटून झवले मराठी सेक्स कथाantarvasana marathi madyeകുണ്ണയും കൂതിയുംআম্মুর Bra খুলেমাকে বোনকে হাসপাতালে চুদার চটিமாமியுடன் முதல் செக்ஸ்हर किसी ने मेरी सील तोड़ी Kattuvasi penkal kamakataikal.comஎஜமானி காம கதைகள்Anniyin thangaiyai thiruvilavil othen Tamil sex stories நாட்டு கட்டை ஆண்டி photoমায়ের সেথে নংরামি অত্যাচার চটিகூட்டி கொடுத்த கணவன்சூத்து பீ நக்கினான்नहोत लागा लडकोWww அகண்ட புன்டை படம் Xxxஅம்மா மாமா அக்கா தம்பி ஒத்த கதைகள்উত্তর মতলব এর xxx videoআপার ভোদা দিয়ে মাল পড়ছেmalti ki gand me land hindisexy xxx khaniya bhai bhan bathrum hindiXnxx ஆபிஷ்nashe ki goli khila kar choda sexy storyमाँ की चुदाई ट्यूशन फीस के लिए16 वषॉ च्या मुलासोबत सेक्स विडिओமூத்திரம் வருதுடாsex chedamaxxx daro ke neshe mai behen ko pelaDidi say majay story saximaa chodi dhobi ghaat meচুদাচুদি কাহিনী 201ଖୁଡି ବିଆ ଦୁଧசித்தியை ஒக்க vaipathu kama kathai tamilஅக்கா அம்மா தங்கை நிர்வாண படங்கள்Nonvegsexstories with picsnani ku gehili odia sex kahaniपुच्ची सेक्सी कथाసళ్ల పాలుbehen k kapre utare K choda porntamil kamakathaikalকলেজের। সহ। পাটিকে চুদাচুদিBANGLA A9 CHOTIபொண்டாட்டி rape காம கதைகள்বাংলা চটি বউকে অন্য কে চাপ মারানো husbend wife home sex storees hindiakka mulai sex kamakathil tamilஎன் மனைவிக்கு கிடைத்த கணவர்கள் கதைमम्मी काले लंड से चुदी चिल्लाईঅবশেষে ছেলের ইচ্ছা পূরণ করলামAao chalo Jor jor se Chod Denge sex videoஅண்ணியின் காம தாகத்தை தீர்த்த கொழூந்தன் காம கதைகள்https://iisci.ru/myhotzpic/threads/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF-%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BF-1.92890/அம்மாவை கர்பம் ஆக்கியஅக்காவை வெறி கொண்டு ஓத்த தம்பி செக்ஸ்जवाजवी मुलगा मुलगी bpantyஅம்மா மகன் மகாபலிபுரம்Talug.garals.saxvideoscomபுண்ணட முடிकिचन में खड़े-2 चुद गयीodiagapasexSone k natak karke bhai se chudwayaকেরালা এসে বৌদি চোদার গল্প valiya mulaulla madhamayude sex vidiyoதமிழ்.சித்தி.ஆண்டி.முலை.பால்വായിൽ തുണി കുണ്ടിയിൽ കയറ്റിমায়ের সাথে স্বামির মতন ইনসেস্ট বাংলা চটিneha ki seel todi shivam ne xxx storyআংকেল আমাকে পাছাமெதுவா ஸ்ஸ் ஆছোট খালে চুদাচুদি