అనురాగ కుటుంబం 15

Discussion in 'Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు' started by 007, Jan 9, 2018.

 1. 007

  007 Administrator Staff Member

  //8coins.ru Telugu BoothuKathalu "రా రా నా రంకు మొగుడా..దా నీ కొసము నా పూకు ఎదురు చూస్తుంది.." అన్నాది వదిన
  నేను వెళ్ళి వదిన పక్కన కూర్చున్నాను..నన్ను వదిన తన బాయల మీదకు లాగుకుంది..
  నేను వదిన ఒక బాయను నొట్లొకి తీసుకున్నాను..
  "అప్పుడెనా..వాడిని కొంచెం ఎమన్నా తిన్నివ్వూ..రాత్రి నుంచి దెంగుతూనే వున్నాడు..వాడికి ఒంట్లొ సక్తి వుండాలి కదా.." అన్నాది అమ్మ
  "అత్తయ్యా నా పూకు ఒక అగ్ని గుండంలాగ తయ్యారు అయ్యింది.అది వాడి మొడ్డ పాలుతొనె చల్లారుతుంది." అన్నాది వదిన
  "ముందు వాడిని ఎమ్మన్నా తిన్నివ్వూ..తర్వాత నువ్వు ఎంత సేపు కవాలంటె అంత సేపు వాడిని ఎక్కించుకొ." అన్నాది వదిన..
  "పాపం అమ్మ..వదిన నిన్నటి నుంచి మొడ్డ ఎదురుగా వుంచుకుని లొపల పెట్టించుకొలేక పొయింది.మన కొసము.." అన్నాది అక్క
  ఇక అమ్మ ఎమి మాట్లాడలేదు..
  "చిన్నా. నా పూకు అగ్ని పర్వతం లాగ కాలి పొతుంది.. కనీసం నీ నాకుడితొనైనా దానిని శాంతింప చెయ్యి రా.." అన్నాది వదిన
  "పొద్దుటెకదా కార్చుకున్నావు.." అన్నాది అక్క
  "ఆ కార్చుకొవడం వేరు..వీడు నాకి కార్పించడం వేరు..ప్లీస్ రా నా రంకు మొగుడా." అన్నాది వదిన
  నేను కింద కూర్చున్నాను.వదిన సొఫా అంచున కూర్చుని కాళ్ళు బాగ చాపి నన్ను తన పూకు మీదకి లాగుకుంది వదిన
  నేను వదిన పూకు చుటూ ముద్దులు పెట్టి..వదిన గొల్లిని నొట్లొకి తీసుకుని..నా చేతి వేళ్ళును వదిన పూకులొ పెట్టి తన జి-స్పాట్ దగ్గర అడిస్తున్నాను
  "అది అలాగె చెయ్యి..ఇది మగాడి స్పర్స అంటె.నాకు గాలిలొ తేలిపొతునట్టు వుంది.." అని తన బాయలను తను పిసుకుకుంటున్నాది..
  "వదినా..మా కొసం..ఇంత సేపు నీ కొరికలను ఒర్చుకున్నందుకు..నేను నీ బాయలని చీకి పెడతాను.." అని అక్క వచ్ఛి వదిన బాయలను చీకుతుంది..
  వదిన తన ఒక చేతిని నా తల మీద వేసింది..ఇంకొ చేతిని అక్క మీద వేసి..ఇద్దరిని దగ్గరికి లాగుకుంటున్నాది..
  ఒక చేతితొ వదిన పూకుని కెలుకుతూ నేను అప్పుడు అప్పుడు నా మీద పడుతున్న అక్క పూకుని, పిర్రలను నలుపుతూ, వదిన బాయలను పిసుకుతున్నాను..
  అమ్మ మమ్మల్ని చూస్తూ తన పూకుని కెలుకుకుంటున్నాది
  పైన అక్క, కింద నేను చేస్తుంటె వదినకు తొందరగానే కారిపొయింది..
  వదిన తను కార్చేటప్పుడు పెద్దగా అరిచింది..కారుస్తునప్పుడు గుద్దని పైకి పైకి లేపింది..వదిన పూకు దగ్గర చెమటలు పట్టాయి.కారుస్తునప్పుడు వదిన కాళ్ళు వనికాయి.కార్చేసి వదిన సొఫాలొ వాలిపొయింది..
  "ఇలా కార్పించ్ఛుకుంటెనె.కారినట్టు.." అన్నాది వదిన
  "వదిన..నీకు కార్పించటంలొ నా సాయము కూడా వున్నాది" అన్నాది అక్క
  "ఇంక స్నానానికి రండి.." అన్నాది అమ్మ
  వదిన లేవ లేక లెగిసి..నీరసంగా బాత్రూం వైపు నడిసింది..అక్క, అమ్మ నాకు స్నానము చేయించారు..వదిన త్వరగా చేసి బయటకు వచ్ఛేసింది..
  స్నానాలు అయిన తర్వాత అమ్మ అందరికి అన్నము పెట్టింది..అందరమూ హాల్లొ కూర్చున్నాము..

  "చిన్నా నీకు బర్త్ డే గిఫ్ట్ కింద నాకు నేను నీకు ఇచ్ఛుకుంటున్నాను..నన్ను ఎలా కావాలంటె అలా దెంగుకొ..నువ్వు నా పూకులొ కాని..నా నొట్లొ కాని.. నా ఒంటి మీద కాని కార్చుకొ..నన్ను ఎ ఎంగిల్ లొ కావలంటె అలా దెంగు" అన్నాది వదిన
  "థెంక్స్ వదిన.నాకు నిన్ను కొత్త పెళ్ళి కూతురిలా దెంగాలి అని వుంది." అన్నాను
  "అంటె ఎలాగరా..ఇప్పుడు మళ్ళీ వదినకు తాళి కడతావా.." అన్నాది అక్క
  "తాళి కాదు.వదిన పెళ్ళి అయ్యినప్పుడు ఒంటి నిండా మెహంది పెట్టుకుంది కదా.. అలా ఇప్పుడు కూడా పెట్టుకొవాలి.. ఒంటి నిండా నగలు వేసుకొవాలి.." అన్నాను
  "ఇప్పుడు మెహంది,నగలు అంటె ఎక్కడ నుంచి వస్తాయి.." అన్నాది అమ్మ
  "నేను బయటికి వెళ్ళి మెహంది తీసుకుని వస్తాను.." అన్నాను
  "ఇలా బోసి మొలతొనా.." అన్నాది అక్క
  "ఇలా వెల్తె ఊరంతా వాడి వెనకాల వస్తారు..అప్పుడు అందరూ వాడిని పంచుకుంటె సంవత్సరానికి ఒక సారి మన దగ్గరికి వస్తాడు" అన్నాది వదిన
  "బట్టలు వేసుకుని వెల్తానులే..కనీసం వదినను మెహందిలొ చూసాను అనే కొరిక తీరుతుంది.." అన్నాను
  "మెహందిలొ చూసాను అనా...లేక మెహందిలొ చేసాను అనా.నేను రానా..నీతొ.." అన్నాది అక్క
  "వద్దు నేను వెల్తానులె.." అన్నాను
  "వెళ్ళి త్వరగా వచ్ఛెయ్యి.." అన్నాది అమ్మ
  "వదినా.. ఇంకా నాకు నీ చంక లొ కార్చాలి అని వున్నాది.." అన్నాను
  "చంకలొనా." అన్నాది వదిన
  "చంకలొనా.అదెమి కొరిక." అన్నాది అక్క
  "పొద్దుట నీ పుట్టు మచ్ఛలు వెతుకుతుంటె నీ చంక చూసాను..నున్నగా బాగుంది..నీ చంక వాసన కూడ బాగుంది..అప్పుడె అనిపించింది నాకు నీ చంక లొ కార్చాలి అని." అన్నాను
  "నీ ఇష్థం చిన్నా..నువ్వు ఎక్కడ కావాలంటె అక్కడ.. నా చంకలొ నీ రసాని నేనె నీకు కొట్టిపెడతాను.." అన్నాది
  "మీరు మీ సరసాలు.." అన్నాది అక్క
  "లేట్ చెయ్యకుండ వెళ్ళి రా" అన్నాది అమ్మ
  "నువ్వు వెళ్ళి వచ్ఛేలొగా నేను కొంచెం సేపు పొడుకుంటాను.." అని వదిన బెడ్ రూం వైపు వెళ్లింది..

  నేను బయటకు వెళ్ళి మెహంది..పూలు.హల్వ.. తీసుకుని వచ్ఛాను
  పూలు కొనటానికి వెళ్ళినప్పుడు బాగా లేట్ అయ్యింది..నేను వెళ్లెటప్పడికి వదిన ఇంకా పొడుకుని వుంది..
  అక్క నేను తెచ్ఛినవి చూసి వెళ్ళి వదినను లీపుతుంది..
  "వదినా.లెగు.నీ కొసం నీ రంకు మొగుడు ఎమి తీసుకుని వఛాడొ చూడు..లెగు" అని వదినను లేపుకుని వచింది..
  "ఎమిటి ఇవన్నీ చిన్నా" అన్నాది వదిన
  "ఈ పూలు మన శొబనపు మంచము మీద చల్లటానికి..ఈ హల్వ మన ఇద్దరము కొరుకుని తినడానికి.. ఈ అగరొత్తులు గదిలొ సువాసనికి..ఈ మెహంది నీ ఒంటి మీద బొమ్మలు గీయ్యటానికి.." అన్నాను
  వదిన సిగ్గుపడింది
  "కాని ఇన్ని పూలు ఎందుకురా.." అన్నాది అమ్మ
  "వదిన ఇప్పుడు నగలు వేసుకొలేదు గా.. ఈ పూలను నగలు కింద చేసి వేద్దాము.." అన్నాను
  "చాలా కొరికలు వున్నాయె..ఎప్పుడైనా నా కొసము ఒక మూర పూలు తీసుకుని వచ్ఛవా.." అన్నాది అక్క
  "పూలతొ హారము, వడ్డానము, గాసులు, పట్టీలు, అరవంకీ..చెద్దాము.." అన్నాను
  "చూసావ అమ్మ.వదిన కొసం వాడు ఎమి చెస్తున్నాడొ.పూలతొ నగలు అంట...హల్వా అంట వాళ్ళు ఇద్దరు మాత్రమె తింటారు అట.." అన్నాది కొపంగా వదిన
  "నాకు సడెన్ గా ఈ ప్లాన్ వచ్ఛిందె..నువ్వు అంత ఫీల్ అవ్వకు.." అన్నాను అక్కని బతిమాలుతూ..
  "పొని..ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యించుకొ ..నేను రెపు చేయించుకుంటాను." అన్నాది వదిన
  "వద్దులె..నీ రంకు మొగుడు నిన్ను చెయ్యాలని తెచ్ఛుకున్నాడు.నువ్వే చేయించుకొ..రా నిన్ను రడీ చేస్తాను." అన్నాది అక్క
  "అమ్మ ఆ మెహంది ఇవ్వూ..నేను వదినకు మెహంది పెడతాను..నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ల శొబనము మంచము పూలతొ అలంకరించు.." అన్నాది అక్క
  "కంగారు ఎమి లేదు..తర్వాత అలంకరించుకొవచ్ఛు..అమ్మ నువ్వు ఇక్కడె కూర్చొ" అన్నాను
  "ఎరా బొమ్మ అచ్ఛులు తీసుకుని రాలేదా.." అన్నాది అక్క
  "ఎమి అచ్ఛులు" అన్నాను
  "అదె రా..ఆడా మగా దెంచుకునె బొమ్మల అచ్ఛులు.." అన్నాది అక్క..
  "అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయొ నాకు తెలియదు..నా దగ్గర ఒక అయిడియా వుంది.." అన్నాను
  "ఎమిటొ చెప్పు.." అన్నాది
  "వదిన పూకు దగ్గర..పెళ్ళి అప్పుడు లవ్ ముద్ర వేయించు కున్నాది కదా.. ఇప్పుడు అక్కడ 'చిన్నా' అని రాయి" అన్నాను
  "ఒరెయ్.. నీకు ఎమన్నా పిచ్ఛా..అన్నయ్య చూసాడు అంటె..ఎమి అవుతాదొ తెలుసా.." అన్నాది అక్క
  "వదినా.నువ్వు అలాగె రాయి..మీ అన్నయను నేను చూసుకుంటాను.." అన్నాది వదిన
  "తర్వాత చెప్పు.." అన్నాది అమ్మ
  "వదిన పిర్రల మీద నా చేతులు పెడతాను.నువ్వు నా చేతి వేళ్ళు చుటూ మెహంది పెట్టు..నా చేతులు తీసెసిన తర్వాత అక్కడ అంతా మెహంది పెట్టు.. అప్పుడు నా చేతులు వదిన పిర్రల మీద పెట్టి నట్టు వుంటాది.." అన్నాను
  "తర్వాత" అన్నాది అక్క
  "వదిన బొడ్డు దగ్గర నా మొడ్డ పెడతాను..అక్కడ మెహంది పెడితె..నా మొడ్డ వదిన బొడ్డులొ లొ పెట్టినట్టుగా వుంటాది" అన్నాను
  "తర్వాత" అన్నాది వదిన
  "నేను నీ బయలను నొట్లొ పెట్టుకుంటాను.అక్కడ మెహంది పెడితె.నేను నీ బాయలు చీకుతునట్టు వుంటాయి.." అన్నాను..
  "అలాగె బాయ చుటూ నీ వేళ్ళు అంచులు చుక్కలుగా పెట్టు..వదిన బాయలను పిసుకుతునట్టు వుంటాది.." అన్నాది అక్క
  "థెంక్స్ అక్క..బాగుంది." అన్నాను
  "ఇంకా.." అని అలొచిస్తున్నాను
  "వీపు మీద, నడుము మీద మాత్రము వద్దు..బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైన చూస్తె పరువు పొతాది.." అన్నాది వదిన
  "మరి నీకు ఇష్థమైన చంకలొ ఎమి పెట్టించుకొవా" అన్నాది అక్క
  "వద్దు వదిన అక్కడ కూడా వద్దు.నేను స్లీవ్ లెస్ వేసుకుంటాను కదా.చిన్నా ప్లీస్ అక్కడ వద్దు.." అన్నాది వదిన
  "ఇంకా ఎమి మిగిలాయి.." అన్నాను
  "ఇంకా తొడలు మిగిలాయి.." అన్నాది అక్క
  "తొడల మీద ఎమి పెట్టను." అని అన్నాను
  "ఒక తొడ మీద మా ఆయన పేరు రాయించుకుంటాను.ఇంకొ తొడ మీద మా మామగారు పేరు రాయించుకుంటాను..లేకపొతె పాపం వాళ్లు ఫీల్ అవుతారు.." అన్నాది వదిన..
  "సర్లె రాయించుకొ..నేను నీ పూకుని దెంగుతుంటె..తొడల మీద వుండి వాళ్ళు చూస్తారు.." అన్నాను
  "మరి మా అయన పేరు రాయించుకొవా.." అన్నాది అక్క
  "ఇక నా ఒంటి మీద చోటు లేదు.." అన్నాది వదిన..
  "ఎంతైనా.. మేము బయట వాళ్ళమె కదా..నేనె రాసుకుంటాను..మా ఆయన పేరు నా పూకు మీద.." అన్నాది అక్క
  "అబ్బా..అలా అయిడియాలు కాపీ కొట్టకూడదు.." అన్నాది వదిన
  "అలగైతె.. నిన్న వీడు నన్ను ఒంగొబెట్టి దెంగాడు..పొద్దుట అమ్మ మీద ఎక్కి దెంగాడు.. నువ్వు అలా చెయించుకొకు..అల చేస్తె నువ్వు కాపి కొట్టినట్టు అవుతాది.." అన్నాది అక్క
  "ఇతె నేను నా గుద్దలొ పెట్టించుకుంటాను.." అన్నాది వదిన
  "చిన్నా కి గుద్దలొ పెట్టడము ఇష్థముండదు..ఎదొ సరదాకి పెడతాడు గాని..మొత్తము గుద్దనె దెంగమంటె దెంగడు.." అన్నాది అక్క
  "ఇతె నేను చిన్నా మీదకి ఎక్కి చేస్తాను..నిన్ను, అత్తగారిని చేసి అలిసిపొయాడు కదా.నేను తన పైకి ఎక్కుతాను.." అన్నాది వదిన..
  "ఎక్కు వాడి మీదకు ఎక్కు.." అన్నాది వదిన
  "ఇంకా సొళ్ళు మద్యలొ కూడ మీరు చిన్నా మొడ్డని పెట్టించుకొలేదు..నేను నా బాయల మద్యలొ పెట్టించుకుని..నా నొట్లొ కార్పించుకుంటాను" అన్నాది వదిన
  "ఆపండి మీ తగువులాట.." అన్నాది అమ్మ
  "బాగుంది అమ్మ..అక్క వదిన అల గొడవపడుతుంటె.." అన్నాను
  "ఈ రొజు మా శొబనపు దెంగులాట రికార్డ్ చెయ్యడానికి కెమెరా చార్జింగ్ పెడతాను.." అని చార్జింగ్ పెట్టి వచ్ఛాను..
  "చిన్నా. మనము దెంగుకున్నంత సేపు విడిఒ తీస్తార..అంత సేపు చార్జింగ్ వస్తాదా." అన్నాది వదిన
  "ఎ ఎంత సేపు దెంగించికొవాలని వున్నాది..మీరిద్దరు దెంగించుకుంటుంటె విడిఒ తీస్తూ కూర్చొవాలా..మాకూ పూకులు వున్నాయి..వాటికి దెంగులాట చూసి దురద వస్తాది.మేము మా పూకులొ వేళ్ళు పెట్టుకుని కెలుకుకొవాలి కదా.." అన్నాది అక్క
  "అంత సేపు చార్జింగ్ రాదు..నువ్వు నా మొడ్డ 5 నిమిషాలు చీకేవు అనుకొ.2 నిమిషాలు విడిఒ తీస్తారు..నువ్వు 2 నిమిషాలు చీకినా..5 నిమిషాలు చీకినా. ఒకేలాగ చీకుతావుగా.." అన్నాను
  "అలాగె.వాడు నీ పూకుని 5 నిమిషాలు చీకుతున్నాడు అనుకొ..2 నిమిషాలు విడిఒ తీస్తాము..వాడు 2 నిమిషాలు చీకినా 5 నిమిషాలు చీకినా ఒకేలాగ చీకుతాదుగా." అన్నాది అక్క వదిన వైపు చూసి..
  "ఎదన్నా మనము వెరైటిగా చేసుకుంటె అప్పుడు అపకుండా తీస్తారు.." అన్నాది
  "మద్యలొ చార్జింగ్ అయ్యిపొతె.." అన్నాది వదిన..
  "మద్యలొ చార్జింగ్ అయ్యిపొయినా..మెమరి అయ్యిపొయినా.కెమెరా మూసెయాలిసిందె..మన శొబనం మొత్తం తీయించ్ఛు కొవాలి అని వుందా చెప్పు..ఫొటొగ్రాఫెర్ ని పిలుస్తాను.." అన్నాను
  "అలా విడిఒలు తీసే వారు కూడా వుంటారా.." అన్నాది వదిన
  "వుంటారూ.నీళ్ళంటి కసి దానిని విడిఒ తీసినందుకు డబ్బులు తీసుకొరు.నీ పూకుని ఒక దెబ్బ వేసుకుంటాడు అంటాడు.." అన్నాది అక్క
  "అమ్మొ..వద్దు." అన్నాది వదిన..
  "నేను నా పూకు మీద మా అయన పేరు, రెండు తొడల మీద మా నాన్న, మా మమగారు పేరు, రెండు పిర్రలు మీద మా అన్నయ్య పేరు, మా తమ్ముడి పేరు రాయించ్ఛుకుంటాను.." అన్నాది అక్క
  "మరి అమ్మ పేరు రాయించికొవా.." అన్నాను
  "నా ఒంటి మీద మగాళ్ళ పేరులే వుండాలి.." అన్నాది అక్క
  "అలా ఐతె నిన్ను దెంగిన ప్రతీ ఒక్కడి పేరు రాయించుకొ.." అన్నాది అమ్మ
  "రాయడానికి కాలి వుండదు ఎమొ" అన్నాను
  "మీరు ఇద్దరు నోరు మూసుకుంటారా" అన్నాది అక్క

  అక్క వదినకు మెహంది పెట్టింది..
  అక్క, అమ్మ, నేను పూలతొ మంచము అలంకరించాను.
  పూలు దండలుగా కట్టాము.(వదిన మెడలొకి హారం లా.నడుముకి వడ్డానము లా.రెండు చేతులకు అర వంకీ లా.రెండు చేతులకు గాసుల్ల లా.రెండు కాళ్ళకి పట్టీలు లా.)
  తర్వాత అక్కకు వదిన మెహంది పెట్టింది..

  సాయంత్రము తొందరగా తినేసి శొబనానికి రడీ అయ్యాము..
  అక్క, అమ్మ వదినను పూలతొ రడీ చేసారు.నేను మెడలొ ఒక పూల దండ వేసుకున్నాను..
  అక్క కెమెరా పట్టుకుని రడీగా వుంది..
  గదిలొ..పూల వాసన మత్తు ఎక్కిస్తుంది.
  వదిన పూలతొ అలంకరించిన రతీ దేవిలా వుంది..
  వదిన మీద మెహంది ఎర్రగా పండింది
  "ఎలాగూ ఇది శొబనపు గది లాగ వుంది కాదా.. వీళ్ళ చేత కొన్ని ఆటలు ఆడించు.." అన్నాది అమ్మ
  అక్క కెమెరా అమ్మ చేతికి ఇచ్ఛింది.
  మంచము మీద వున్న పూలు తీసుకుని వదినకు ఇచ్ఛి నా మీద వెయ్యిమన్నాది.వదిన నా మీద పూలు వేసింది.
  మంచము మీద వున్న పూలు తీసుకుని నాకు ఇచ్ఛి వదిన మీద వెయ్యిమన్నాది.నేను కొన్ని వదిన మీద వేసి.కొన్ని చేతులొకి తీసుకుని వదిన మొహము మీద ఊదాను..
  అక్క ఒక చిన్న హల్వా ముక్క మా ఇద్దరి మద్యలొ పెట్టి తినండి అన్నాది..మేము దగ్గరికి వస్తుంటె హల్వా ముక్కను తీసేస్తుంది.
  నేను హల్వా ముక్కను అక్క దగ్గరనుంచి లాగుకుని..నా నొట్లొ పెట్టుకుని వదినకు అందించాను..వదిన హల్వ ముక్క తీసుకుంటునపుడు మా పెదాలు కలిసాయి.
  వదిన పెద్దలు తగలగానె..మొడ్డ ఊపిరి పొసుకుంటున్నాది..వదిన పెదాలు తీయ్యగా వున్నాయి..నేను వదినకు లిప్ కిస్స్ ఇచ్ఛాను
  హల్వా స్వీట్ అక్క అమ్మ తినేసారు..
  "హల్వా మా కొసం తెచ్ఛుకుంటె మీరు తినెసారా.." అన్నాను
  "నువ్వు ఎమి బాదపడకు.ఫ్రిడ్జ్ లొ చాక్లెటులు చూసాను.అవి తీసుకుని వస్తాను.." అని వెళ్ళి చాక్లెటులు తీసుకుని వచ్ఛింది..
  "ఇవి ఐసు లాగ గట్టిపడిపొయాయి.." అన్నాది వదిన
  "ఇతె ఒక పని చెద్దాము.. ఒక చాక్లెటు చిన్నా మొడ్డ మీద పెడతాను..ఒక చాక్లెటు నీ పూకు మీద పెడతాను..ఒక చాక్లెటు నా పూకు మీద పెడతాను.ఎవరి ఒంట్లొ ఎక్కువ వేడి వుంటె వాళ్ళ చాక్లెటు తొందరగా కరుగుతాది.." అన్నాది
  "మీ తమ్ముడు మొడ్డ ఎప్పుడూ వేడిగా వుంటాది..మీ తమ్ముడు మొడ్డ మీద చాక్లెటు తొందరగా కరుగుతాది.." అన్నాది వదిన..
  "చూస్తెనెగా తెలిసేది." అని నా మొడ్డ మీద ఒకటి, వదిన పూకు మీద ఒకటి, తన పూకు మీద ఒక చాక్లెటు పెట్టుకున్నాది..
  చాక్లెటు మీద ఐసు కరుగుతుంటె, చల్లటి నీళ్ళు మా మీద నుంచి కిందకు కారుతున్నావి..నీళ్ళు కారుతుంటె శరీరం జివ్ జివ్ మంటున్నాది..
  అదరికన్నా ముందు అక్కది కరిగిపొయింది.
  "మీ తమ్ముడు కన్నా నీ ఒంట్లొ వేడి ఎక్కువ వుంది వదినా.." అన్నాది వదిన అక్క పూకు మీద చాక్లెటు కరిగిపొతుంటె..
  నేను లెగిసి చాక్లెటు అక్క పూకు అంతా రాసాను..
  "నాకు ఎందుకు రాస్తున్నావు..నువ్వు నా పూకును ఎమన్న నాకుతావ.నీ రంకు పెళ్ళనికి రాసుకొ.." అన్నాది అక్క..
  "పూకులొ మొడ్డ నేనే పెట్టించుకుంటాను..కావలంటె నువ్వు పూకు నాకించుకొ..నాకు ఎమి పర్లేదు.." అన్నాది వదిన
  "ఎలగూ రాసావు కదా..నీ పెళ్ళాము కూడా ఒప్పుకుంది.ఆ చాక్లెటుని మొత్తం నాకేసి శుబ్రము చెయ్యి" అన్నాది అక్క
  "ఆగు..చాక్లెటుని వదిన పూకుకి రాసి వస్తాను..లేకపొతె మొత్తం కరిగి పొయి కిందకు కారి పొతాది.." అన్నాను
  వదిన పూకు మీద వున్న చాక్లెటు తీసుకుని వదిన పూకు మీద రాస్తుంటె ఆ రాపిడి కి చాక్లెటు ఇంకా తొందరగా కరిగిపొయింది..కొంచెం చాక్లెటు ని వదిన బాయలుకి రాసాను..
  అక్క నేను ఎప్పుడు వస్తానా అని కాళ్ళు రెండూ చాపి కూర్చుంది..నేను వెళ్ళి అక్క పూకు మీద చాక్లెటును నాకుతున్నాను..
  "బేబి..ఇలాంటి విడిఒలు నీవి చాలా వున్నాయి..నేను విడిఒ తియ్యటం లేదు.." అన్నాది అమ్మ
  "సర్లె..నాది అయ్యిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చెయ్యి" అన్నాది అక్క
  నేను అక్క పూకు మీద రాసిన చాక్లెటును నాకుతూ..అక్క పూకుని నా నలుకతొ కెలుకుతున్నాను..
  "చిన్నా..తొందరగా రారా. చాక్లెటు ఎండి పొతాది ఎమొ.." అన్నాది వదిన
  "నీ ఒంట్లొ వున్న వేడికి ఎమి ఎండిపొదు..కొంచెం ఒర్చుకొవమ్మా నాకు అయ్యిపొతుందిలె..ఒరెయ్ చిన్న నువ్వు కానివ్వు.." అన్నాది
  నేను అక్క పూకు తొ అడుకుంటుంటె అక్క తన సొళ్ళులుని పిసుకుకుంటున్నాది..కొంచెం సేపటికి అక్కకి కారిపొయింది..
  ఎప్పుడు తెల్లగా వచ్ఛె అక్క పూకు రసం ఇప్పుడు చాక్లెట్ కలర్ లొ బయటకు వచ్ఛింది.. ఆ చాక్లెటు రసాని మొత్తం నాకేసాను.. అక్క పక్కన అలా పొడుకుని పొయింది..

  అక్కకు అయ్యిపొగానె..వదిన నన్ను అక్క మీద నుంచి లాగేసుకుని..నా మొహాని మీద ముద్దులు పెట్టేసింది..
  నా పెదల మీద వున్న అక్క చాక్లెటు రసాలని వదిన నాకేసింది.. నన్ను తన బాయల మీదకు లాగుకుని తన బయలకేసి నొక్కేస్తుంది..
  నేను వదిన ఒక బాయాను నొట్లొకి తీసుకుని చీకుతున్నాను..ఇంకొ బాయను నలుపుతున్నాను..
  వదిన బాయల మీద చాక్లెటు వుండడము వల్ల నా అర చెయ్యి అంతా చాక్లెటు అయ్యింది..నేను వదిన మీద అక్కడ అక్కడ చేతులు వేస్తుంటె వదిన బాడీ మొత్తం చాక్లెటు అవుతుంది..
  వదిన ఒంటి నిండా చాక్లెటు అవ్వటం వళ్ళన వదినను ఎక్కడ ముద్దు పెట్టుకునా తియ్యిగా వున్నాది..
  "అక్కా ఫ్రిడ్జ్ లొ ఇంకా చాక్లెటులు వుంటె తీసుకుని రా..వదిన బాడీ మొత్తం చాక్లెటు చేద్దాము.." అని అన్నాను
  అక్క ఫ్రిడ్జ్ లొ వున్న అన్ని చాక్లెటులు తీసుకుని వచ్ఛింది..నేను అన్ని చాక్లెటు కవర్లు ఒపెన్ చేసి..
  "అక్క నువ్వు పొడుకొవె.." అన్నాను
  అక్క పొడుకున్నాది..నేను అన్ని చాక్లెటులు అక్క ఒంటి మీద వేసాను.. "నీ ఒంట్లొ వేడితొ వాటిని కరిగింఛు.." అన్నాను
  "దుర్మార్గుడా.నీకు చాక్లెటు ఐడియా ఇస్తే..నన్ను ఇలా వాడుకుంటావా.." అన్నాది.
  అక్క ఒంటి మీద చాక్లెటులు కరిగే వరుకూ చూసి..కరిగిన చాక్లెటును నా అర చేతులకి రాసుకుని..వదిన మీదకు వెళ్ళాను..వదిన కూడా చాక్లెటును తన అర చేతులకి రాసుకుంది..

  నేను వదినను కౌగిలించుకుని..వీపుని నిమిరాను..వదిన కూడ నన్ను కౌగిలించుకుని న వీపుని నిమిరింది...
  మా ఇద్దరి ఒంటి మీద మొత్తం చాక్లెటు అంటుకుంటున్నాది..మా ఇద్దరి సరీరాల తాకిడికి పూలు నలిగిపొయి రాలిపొతున్నాయి.పూలు నలిగి సువాసన వస్తున్నాయి ..కింద దుప్పటికి కూడా చాక్లెటు అవుతున్నాది.
  వదిన బుజాలు మీద చేతులు వేసి..వదిన బుజాలని సుకుమారంగా నొక్కి..వదినను మంచము మీద పొడుకొపెట్టాను..
  వదిన బొడ్డు మీద ముద్దుపెట్టుకున్నాను..వదిన బొడ్డు మీద మెహంది వుంది..అది మొడ్డ బొడ్డులొకి వెల్తున్నటుగా వున్నాది
  "వదిన.. చూడు..ఇక్కడ ఒక మొడ్డ బొడ్డులొకి వెల్తున్నటుగా బొసిగా వున్నాది.. నీ బొడ్డు చుట్టూరు పెట్టించుకొవలసింది..అప్పుడు ఒకేసారి 10-15 మొడ్డలు బొడ్డులొకి వెల్తున్నట్టుగా బలే వుండెది.." అన్నాను
  "ఒరెయ్ మాటలు తర్వాత ముందు పని చూడు..ఇలా ఎంత సేపు పొడుకుని వుండను.." అన్నాది అక్క
  నేను మళ్ళి అక్క ఒంటి మీద నుంచి చాక్లెటును తీసుకుని..
  వదిన మొహానికి పూసి..వదిన మొహాన్ని మొత్తం ముద్దులు పెట్టాను.వదిన చెవులు నాకాను.వదిన మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాను.వదిన బుగ్గలు మీద ముద్దులు పెట్టాను.వదిన పెదాలను ముద్దు పెట్టుకున్నాను.
  వదిన ఎద మీద, బయల మీద, బొడ్డు దగ్గర, నడుము దగ్గర ముద్దులు పెట్టాను..
  వదిన తొడల నుంచి పాదలు వరుకూ మొత్తం చాక్లెటు పూసి ముద్దులు పెట్టాను..
  తెల్లగా వుండె వదిన ఇప్పుడు చాక్లెటు రంగులొకి వచ్ఛెసింది.
  వదిన తిరిగి పొడుకున్నాది.వదిన వీపు పైన అక్కడ అక్కడ చాక్లెటు వున్నాది..మళ్ళీ నేను చాక్లెటును తీసుకుని.
  వదిన వీపు అంతా, పిర్రలు, తొడల నుంచి పాదలు వరుకూ మొత్తం చాక్లెటు పూసి ముద్దులు పెట్టాను..
  ఇప్పుడు వదిన మొత్తము చాక్లెటు రంగులొకి మారిపొయింది..తెల్లగా వుండె వదిన మీద నళ్ళగా వుండె వదిన ముచ్ఛికలు ఇప్పుడు కనిపించటం లేదు..
  వదిన నా మొడ్డకి చాక్లెటు రాసింది..
  "మీరు పూసుకొవడం అయ్యింది కదా." అని అక్క లేచి కూర్చుంది..
  అక్క పొట్ట బాగమంతా చాక్లెటు అయ్యింది..నేను నా వేళ్ళతొ అక్క పొట్ట మీద వున్న చాక్లెటును తీసుకుని నాకాను..

  "చిన్నా..నేను రడీగా వున్నాను..ఎక్కడ పెడతావొ చెప్పు. నా పూకులొనా..నా గుద్దలొనా..నా నొట్లొనా..నా బాయల మద్యలొనా.." అన్నాది వదిన
  "ముందు నీ బాయలొ పెడతాను.." అన్నాను
  వదిన నేను సర్దుకుని..నేను వదిన పైకి ఎక్కి నా మొడ్డని వదిన బాయల మద్యలొ పెట్టను..వదిన తన చేతులతొ రెండు బాయలను పట్టుకుంది..
  నేను నా మొడ్డని ముందుకి వెనకకు ఆడిస్తున్నాను..నా మొడ్డ ముందుకి వెళ్ళినప్పుడు వదిన నా మొడ్డ చివరిని నొట్లొ పెట్టుకుంటున్నాది..
  నేను వూగడం ఆపేస్తె వదిన తన బాయలతొ నా మొడ్డను ముందుకు వెనకకి అడించింది..
  నేను వదిన మీద నుంచి లేచాను..
  "వదిన..నీ పూకు నాకుతా.." అన్నాను
  నేను వెళ్ళి వదిన పూకు దగ్గర కూర్చున్నాను.. వదిన పూకు తెరిచి చూసాను..
  వదిన పూకు తాటి ముంజులగా కనిపించింది..(చాక్లెటు కలర్ లొ వున్న పూకు తెరవగానె లొపల ఎర్రగా వుంది)
  నా నాలుకతొ వదిన పూకు అంచులు నాకాను..వదిన గొళ్ళిని నొట్లొకి తీసుకుని చప్పరించాను..
  నా నాలుకని వదిన పూకులొకి ఎంత లొపలికి వెల్తె అంత లొపలికి పెట్టి నాలుకని అడించాను..
  వదిన మైకంలొకి వెళ్ళిపొయింది..నేను అలా చేస్తుంటె కాళ్ళు పైకి కిందకు లేపుతుంది..తన కాళ్ళు నా తల చుటూ వేస్తుమంది..గుద్దని పైకి పైకి లేపుతుంది..
  వదిన పూకుతొ చాలా సేపు ఆడుకున్నాన్ను.. వదిన కారిపొయింది..
  నేను వదిన మీద నుంచి లేచి కుర్చొగానె..వదిన లేచి నన్ను హద్దుకున్నాది..నాకు ముద్దులు పెట్టింది..
  వదిన తన చెయ్యిని నా మొడ్డ మీద వేసి..నా మొడ్డని సవరించి..
  వదిన ఒక చెయ్యిని నా మొడ్డ చివర వేసి..ఇంకొ చేతితొ నా వట్టకాయలను పట్టుకుని వాటిని సవరదీసింది..
  వదిన నా మొడ్డని నొట్లొకి తీసుకుని..తన మొహానిని ముందుకి వెనకకు ఊపుతూ నా మొడ్డని చీకుతుంది..
  నేను ఎక్కువ సేపు చెయించుకుంటె కారిపొతాది అని వదిన నొట్లొంచి తేసెసాను
  "ఈ చిన్నా నచ్ఛలేదా" అన్నాది వదిన
  "నాకు కరిపొతాది అనిపించిది.." అన్నాను
  "కారిపొతె కారిపొనివ్వు.." అన్నాది వదిన
  "వాడు నీ చంకలొ కారుస్తాను అన్నడు మర్చిపొయావ.." అన్నాది అక్క
  అప్పుడు చూసాను అక్కని మా పక్కన కూర్చుని చూస్తుంది..అమ్మ లేదు..కెమెరాను ఒక టెబుల్ మీద వున్నాది..
  "అమ్మ ఏది" అన్నాను
  "ఎమొ వెళ్ళిపొయిది అకునుంట..నేను మీ దెంగులాటలొ పడి నేను చూడలేదు.." అన్నాది అక్క
  "రా వదిన నీ పూకుని దెంగి. నీ చంకలొ కారుస్తాను.." అన్నాను
  వదిన పడుకుని నాకు పూకు చూపించ్ఛింది..వదిన పూకు దగ్గరికు వెల్తూ వదిన బాయలను ముద్దు పెట్టుకుని..వాటిని నొట్లొకి తీసుకుని.ముచ్ఛికలను బాగా చీకాను..
  వదిన పూకులొ నా మొడ్డ పెట్టాను..వదిన పూకు రసాలు వల్ల మొడ్డ లొపలికి వెళ్ళిపొయింది..
  వదిన పూకులొకి నా మొడ్డ వెళ్ళగానె నా నరాళ్ళొ రక్తం స్పీడ్ గా పరిగెడుతుంది..
  వదిన పూకులొ నా మొడ్డ తీసి పెడుతుంటె..నాకు స్వర్గ దారులు తెరుచుకున్నట్టు అనిపించింది
  వదిన పూకులొంచి బయటకు తీసి పెడుతుంటె మొడ్డ చర్మము వదిన పూకుకి రాసుకుంటూ వెల్తుంటె గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటున్నాది.
  వదిన పూకులొ నా మొడ్డ తీసి పెడుతూ.వదిన బాయల ముచ్ఛికలను నొట్లొకి తీసుకున్నాను.. వదిన పెదల మీద ముదులు పెట్టాను..బాయలు పిసికాను..
  వదిన పూకులొ నా మొడ్డ తీసి పెడుతుంటె..మా ఇద్దరి మొలలు గుద్దుకున్నపుడు 'టప్..టప్' అని సౌండ్ వస్తున్నాది..
  నాకు కారిపొతాది అని నాకు అర్దము అయ్యింది..వదిన పూకులొంచి నా మొడ్డ తీసి వదిన మీద మొకాళ్ళు మీద కూర్చున్నాను
  వదిన ఒక చంక ఎత్తి..చేతుతొ నా మొడ్డ చర్మాని ముందుకి వెనకకు అడించింది..
  నా నరాలలొ రక్తం 'జివ్ జివ్' అని మెదడుకు వెల్తుంది..నా శరీరం తేలిపొతుంది..నేను కార్చేసాను..
  నా మొడ్డ పాలు వదిన చంకలలొ బాయల మీద పడింది..
  నేను వదిన మీద పడిపొయాను.. మెల్ల మెల్ల గా నా మొడ్డ చిన్నది అయ్యింది..
  వదినను ముద్దు పెట్టుకుని బెడ్ మీద నుంచి లేచాను..
  ఇంకా కెమెరా మా దెంగులాటని రికార్డ్ చేస్తుంది..అది ఆఫ్ఫ్ చేసి..వెళ్ళి నాది కడుగుకుని.. అమ్మ కొసము వెతికాను..అమ్మ పక్క రూం లొ పొడుకున్నాది
  నేను శొబనపు గదికి వచేసరికి.అక్క వదిన ఇద్దరు మాటలు చెప్పుకుంటున్నారు
  నేను ఇద్దరి మద్యలొకి వెళ్ళి పొడుకునిపొయాను
   
Loading...
Similar Threads Forum Date
అనురాగ కుటుంబం 11 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 9, 2018
అనురాగ కుటుంబం 12 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 9, 2018
అనురాగ కుటుంబం 13 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 9, 2018
అనురాగ కుటుంబం 14 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 9, 2018
అనురాగ కుటుంబం 10 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 2, 2018
అనురాగ కుటుంబం 9 Telugu Sex Stories - తెలుగు సెక్స్ కథలు Jan 1, 2018

Share This Page


Online porn video at mobile phone


மனைவி என நினைத்து மகளை ஓத்த அப்பாবাংলা চটি ভাই বোনের পোদ চুদাচুদিமுதலிரவு காமம் கதைAssamese sex story mod khai chodonমাং এ বারাstoretamilsex குடும்பம் காமகதைபுன்டைய நக்குடாমতাল ছেলে চটিஅடுத்தவன் பொண்டாட்டியை ஓக்கும் சுகம்মাকে চুদে গর্ভবতী করার গল্প.Comபிரளயன் காம கதைନୁଆ,, ମିତା,,ଦୁଧSEX গলতstudent ke samne uski mom ko choda storymarathi junaya sexy kahanyaভোদা নিয়ে ধাধাআপুর বলা চুদাচুদি গলপোXxx gaya മേലെ മലയാളം হুজুর আমাকে জোর করে চুদে দিলবাপবেটি চটিচটি বাংলা চোদাচোদি মজা আলাদাগুত ফাটা চুদাচুদি ছবিபூஜா அபச ஒக்கும் படம்தங்கசிய ஒக்கனும்আমার সাম্মী আসার আগে চুদাচুদি শেষ করগুদ ফাটিয়ে দে চটিবাংলা ভাই বোন চটি গল্প বোন ছোট নাম স্বর্ণালীपंडिताईन की चुदाईஅப்பா ஏக்கம் மகள் முலைপাড়ার বৌদিদের কাজে চুদা খাওয়ার চটি গল্পதிரும்புடி பூவை வைக்கனும் 126পাছা চুদ পাছা চুদwww.tamil katpalippu kathaikalxnxx lhan mule / muliচটি বাবা আর দাদা মিলে চুদলো আমায়চোদে ফাটিয়ে দিল বৌদির বিয়াবসের সাথে বাংলা চট্রি গল্পমায়ের সাথে ফেমডম চটি গল্পশালির চটিxxx.stori.mom.beta.or.mamu.ka.safar.பல விதமான ஓல்annipundaisexচটি গাড়িতে দুধে ভরা মাইগুদের জালা মেটাতে ওহ আহ ভিনদেউ চোদনகவிதா சூத்தில் ஓத்த காமக்கதைகள்www.আখাম্বা বাড়া দিয়ে চোদার চটি গল্প.combhomihar bahan ki chudai full storyহোল চুষার কাহিনিBangla Xnx Chotiগুদে,জালাকামিনী মা chotiআমার গুদ চুষতে লাগলদুধ নরম আর গুদ কলা ঢুকিয়ে দিলামগুদে কিভাবে ঢুকালে ব্যাথা পাবে মেয়েরাচটি চাচা চোদেভাইয়ের বারা বোনের সোনায় চুদাচুদিTamil girls anupava sex storeশশুর ও চোদেChut chatano hisi kayano bangoli chotiஆட்டு சுண்ணிসেক্স চটি মুত খাওয়া காமக் கதைகள் ஆண்கள்తెలుగు సెక్స్ సుల్లి చీకుడు స్టోరీస్தம்பி மனைவி புன்டை யை விரிந்து நக்கும் கதை செக்ஸ் গুদ কেলিয়ে ওদের সামনে মুততে বসলাম xxxdeshi52comমহিলার পাছার খাজে মাল ফেলাজোরে জোরে ঠাপাও চটিছোট বোন বলল আমাকে চোদচুদে আমার ভোদা ফাটিয়ে দিল সেক্স গল্পகணவனின் பதவி உயர்வுக்கு மனைவி கொடுத்த பரிசுsami estiri xnxxগৃহবধুর বড় ধোনের চটিपुची फाकवलीঘুমানো বোনের চটিಸೇಕ್ಸ ಕಥೆಗಳುকম বয়সী ছেলেরা কিভাবে চোদে চটিbus Kotathil Kamakathaikalআমাকে শেষ করে দিল চটিparivar me chudakad logপাশের বাসার আন্টি CHOTI golpo ସେକ୍ସ ଗପThamil family group online sex storiesமுஸ்லிம் ஊர் காமகதைsureka sex storis teluguকাজের মেয়েকে চুদাకుటుంబ సెక్స్ కథలు